Mellanbäcks förskola

Mellanbäcks förskola hittar du på Kroksbäck. Förskolan ligger i en fristående byggnad med nyrenoverade lokaler och stora lekytor på den egna gården, endast ett stenkast från Kroksbäcksskolan.

Fyra avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar, en 1-2 års avdelning, två avdelningar med 3-4 åringar och en 5 års avdelning.

En lustfylld vistelse, lek, barns inflytande, utveckling och lärande samt en medvetenhet kring vår natur och vårt mående är viktiga grunder i vår verksamhet. Mellanbäcks förskola har ett nära samarbete med övriga förskolor på Kroksbäck, främst Hyllievångens förskola som ingår i samma ledningsorganisation. Förskolorna samarbetar kring verksamhetsutveckling och verksamhetsutbyte för barn och personal.

Styrdokument

Skollagen, läroplanen (Lpfö 98/16) samt de lokala kvalitetsmålen ligger som grund till vår verksamhet. På Mellanbäck arbetar vi med utvecklingsområdena språk- och kommunikationsutveckling och alla barns rätt till stöd. Vi organiserar och anpassar verksamheten efter ålder, mognad och intresse. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola.

Besök oss

För nya föräldrar som söker en förskoleplats, är det ofta bra att göra ett besök inför valet av förskola. Är just du nyfiken på vår verksamhet, ta gärna kontakt med förskolans personal för ett besök. Välkommen att ringa eller besöka oss!

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 10 september
  • 12 november

Kontakta oss

Tigern: 0709-77 20 66
Krokodilen: 0709-77 20 69
Zebran: 0733-01 07 30
Regnbågen: 0709-79 93 78

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Senast ändrad: