Mossebo förskola

Mossebo förskola ligger alldeles intill Husie Mosse som är ett stort naturområde. Förskolan består av tre avdelningar.

Vår stora, lummiga gård med kullar, höga kastanjeträd, fruktträd och bärbuskar inbjuder till motoriska lekar, utforskande och lärande. God och näringsriktig mat lagas av vår kock från eget tillagningskök.

Barnen möts av engagerade och närvarande pedagoger. På Mossebo uppmuntras barnen till självständighet. Vi visar tillit till barnen och ger dem inflytande och delaktighet över sitt lärande.

Vi arbetar aktivt med ett gemensamt tema ”3600 barns berättelser”, som syftar till att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på och att utmanas i sina tankar. Allas lika värde, samarbete och omsorg om varandra speglar det värdegrundsarbete som genomsyrar utbildningen.

Vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Utvecklingsområden

Mossebos prioriterade utvecklingsområde: Språkutvecklande arbetssätt.

Prioriterat utvecklingsområde för Öster 9: Digital kompetens i förskolan.

Styrdokument

Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019) är våra styrdokument. De ligger till grund för hur vi planerar, genomför samt utvärderar utbildningen.

Viktiga datum

Förskolan har stängt för verksamhetsutveckling:

  • 9 december 2022
  • 17 februari 2023
  • 11 maj 2023

Kontakta oss

Örnen: 0709-24 41 95
Falken: 0709-24 41 72
Höken: 0709-24 41 76

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv