Nicke Pings förskola

Välkomna till förskoleområde söder 7 och Nicke Pings förskola. I förskoleområde S7 ingår Byängens, Nicke Pings, Oxiegårdens, Oxievångs och Tegelmurens förskolor. 

Förskolorna i område S7 samarbetar genom gemensamma fortbildnings- och utvecklingsinsatser och med återkommande gemensamma aktiviteter för barnen på förskolorna som till exempel Nicke Pingdagen, Svängeloppet, olika teaterföreställningar och konserter.

Sammanslagningar under ledigheter

Under sommar- och julledighet slår vi ihop förskolor på en av förskolorna i området och bemannar upp med personal från de olika förskolorna.

I våra förskolor har leken stor betydelse. Både barn- och vuxeninitierad lek tar stor plats under hela dagen. Utbildningen och undervisningen vi erbjuder bygger på barnens lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro.

Vi utgår från varje barns person och individuella förmåga i arbetet med att undervisa, stimulera och bygga en positiv självkänsla som grundar sig i erfarenheten att lyckas och att känna sig värdefull.

Våra avdelningar

Nicke Pings förskola har sex avdelningar. På tre av avdelningarna är barnen 1-3 år och på de andra tre avdelningarna är barnen 3-5 år. Lokalerna är ljusa och det finns flera rum på avdelningarna. Barngruppen delas in i smågrupper under dagen för att skapa de bästa förutsättningarna för undervisning för barnen hela dagen. Vi är ute varje dag i alla väder. Utemiljön bjuder in till olika mötesplatser där barnen kan skapa relationer med varandra samt att den inbjuder till en rad olika lekar vid kullarna, i buskarna eller vid lekställningarna och sandlådan.

Personalen erbjuder barnen planerad undervisning utomhus med olika form och innehåll exempelvis; vuxeninitierade lekar, naturvetenskap, språk och matematik. Ibland gör vi utflykter utanför förskolan och då utforskar och upplever vi Oxies vackra närmiljö med alla våra sinnen och vi även har möjlighet att använda oss av våra två Lådcyklar. De äldre barnen har även möjlighet att åka med förskolebussen till naturområden utanför Malmö.

Instagram

Låt dig förundras, inspireras och delta i barnens värld genom attfölja oss på Instagram.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 17 februari 2023
  • 16 maj 2023

Kontakta oss

Bergasalen: 070-8-820899
Silverdalen: 070-8820751
Trollflöjten: 070-8820862
Trollskogen: 070-8820703
Trollsländan: 070-8820739 
Älvdalen: 070-8820678

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv