Nydala förskola

Nydala förskola ligger i grönområdet intill Nydalaskolan och Nydalatorget. Förskolan har åtta avdelningar uppdelade i två byggnader, Emilhuset och Idahuset. I Emilhuset går barn 1-3 år och i Idahuset barn 3-6 år.

Om förskolan

Förskolan har en gemensam gård där natur, hälsa och miljö står i fokus. Både inom- och utomhus får barnen möjlighet att utforska och uppleva naturmaterial med alla sinnen. I innemiljöerna på avdelningarna är det tydligt vilket projekt barnen arbetar med. Förskolans stora rum kallas Barnens hemliga planet, är byggt av naturmaterial och återvunnet material. Det genomsyrar hela verksamheten tillsammans med förskolans vision som är Barnens värld.

Utbildning i förskolan

Förskolan arbetar med hållbar utveckling och fokus ligger på de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. Vi jobbar språkutvecklande och lägger stor vikt vid att barnen blir sedda och hörda. Vi har barnrättsråd en gång i månaden där barnen får möjlighet att vara med och påverka i olika frågor kring förskolans verksamhet. På förskolan finns en pedagogisk utvecklingsgrupp, PUG, som jobbar med hållbarhetsfrågor. Där får pedagogerna möjlighet till utveckling och kollegialt lärande som de sedan tar med sig och implementerar i barngruppen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl 6.15 på avdelningen Katthult. 7.30 går barnen till sina respektive avdelningar. Klockan 8 serveras näringsrik och ekologisk frukost från förskolans kök. Efter frukosten delar pedagogerna in barnen i mindre grupper och har planerade och spontana undervisningstillfällen utifrån barnens intressen. Några avdelningar använder sig av förskolans lådcyklar och arbetar med projektet ”äventyrsforskarnas språkresa” genom att utforska naturens resurser och Malmö stads kulturella utbud. Klockan 11 serveras lunch som innehåller en hel del av barnens egenplanterade grönsaker. Ibland tillagar barnen sin egen lunch med förskolans stormkök.

Efter maten erbjuds vilostunder i form av sovvila eller läsvila. Ca klockan 14 äter barnen mellanmål. En gång i veckan grillar de äldre sitt eget mellanmål ute på gården. 16.00 slås avdelningarna ihop innan förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

På Nydala förskola tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som förälder/vårdnadshavare är med under hela dagen de första dagarna, till exempel mellan 9–14. Du som förälder är aktiv genom att byta blöja, hjälpa ditt barn vid lunchen, leka med och trösta ditt barn. Genom att du är med och deltar i verksamheten får du kunskap om hur en dag på förskolan kan se ut och att du och ditt barn kan tillsammans knyta an till verksamheten och till oss pedagoger. Vi pedagoger får också möjlighet att lära känna ditt barn och dig tillsammans.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om en öppen och nära kontakt med alla vårdnadshavare och den dagliga kontakten är en viktig del i vårt arbete. Vi bjuder in till föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal varje år. Varje avdelning skriver månadsbrev där de berättar om barnens arbete med pågående projekt. Förskolan använder sig av appen. Tempus Hemma för schemaläggningar, sjukfrånvaro och digital kommunikation med vårdnadshavare. I appen får ni även följa avdelningarnas projekterande arbete.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Elmije Berisha. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september 2023
  • 10 november 2023

Våra avdelningar

Nydala förskola: 0723-69 71 37

Katthult: 0768-66 39 44
Saltkråkan: 0768-66 39 22

Sörgården: 0768-66 39 20
Mattisborgen: 0768-66 36 08                                        

Bullerbyn: 0768-66 68 52
Lönneberga: 0768-66 37 86

Junibacken: 0768-66 38 94
Villekulla: 0768-66 39 06

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Nydala förskola

Telefon:
0723-69 71 37
Besöksadress:
Helenetorpsgatan 3

Elmije Berisha

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 701406885

Gezim Isufi

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0768-796692

Nadine Manasifi

Titel:
Förste förskollärare
sv