Operans förskola

Operans förskola är byggd 2016, och har en spännande arkitektur som öppnar för en mångfald av pedagogiska möjligheter. Vi har flera rum med stora fönster som vi ofta använder som ateljéer.

Om förskolan

När du går in genom entrédörren kommer du in till en gemensam hall där det ibland ljuder operamusik från högtalaren. Alla våra avdelningar har stora fönster med fint ljusinsläpp och med möjlighet för barnen att titta ut på omgivningen.

Barnen på våning 1 sover ute i vårt så kallade utesov, vilket är unikt för vår förskola. Utesov innebär att barnen sover ute året runt på liggunderlag, i sovsäckar och filtar, beroende på årstid och väderlek.

Utbildning i förskolan

Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias filosofi. Inom Reggio Emilia är ”de hundra språken” centrala. Detta innebär att barn har många sätt att uttrycka sig på, utöver det verbala språket. Exempel på olika ”språk” och skapande aktiviteter som vi erbjuder barnen är rörelse, dans, musik, lerskapande, måla, teckna, sjunga, drama, klistra, bygga med mera. Vi erbjuder barnen ett rikt och varierat utbud av undervisning, mötesplatser och pedagogiskt material. Vår uppgift är att hitta det ”språk” som varje barn föredrar, och samtidigt uppmuntra och utmana till att prova på nya uttrycksätt.

En dag på förskolan

Dagen börjar gemensamt på vår öppningsavdelning. Vid 7.30 delar vi upp oss lite mer och runt 8.00 serveras det frukost. Efter frukosten är vi nästan alltid ute fram till cirka 9.30. Då är de flesta barnen på plats och vi går till våra olika avdelningar. Vi arbetar projekterande och innehållet i verksamheten styrs av barnens intresse med fokus på det pågående projektet. Vi använder oss av miljöer både inne och ute.

Vid 11–11.30 äter vi lunch.Vårt fina kök finns på markplan där vår egen kock dagligen lagar delikat mat. Efter lunchen sover de yngre barnen, de äldre lyssnar på en saga eller har en stund för avkoppling. Mellanmål serveras klockan 14–14.30. När vädret är fint äter vi ibland mellanmål utomhus. Klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och avslutar förskoledagen tillsammans. Förskolan stänger när sista barnet går hem för dagen.

Introduktion och inskolning

När ditt barn börjar förskolan startar vi med en inskolningsperiod. Hur lång inskolningsperioden är skiljer sig från barn till barn och vi har så kallad föräldraaktiv inskolning. Vi brukar räkna med att inskolningen tar ungefär två veckor. De första dagarna är barnet hos oss kortare stunder tillsammans med en förälder. Efterhand som barnet börjar bli tryggt provar vi att barnet är själv i barngruppen. Det är viktigt att du som vårdnadshavare är tillgänglig under den här perioden och snabbt kan komma till förskolan om det skulle behövas. Vi utökar barnets vistelsetid successivt under inskolningsperioden.

Kommunikation med vårdnadshavare

På Operans förskola värnar vi om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Under terminerna erbjuder vi olika former av föräldrasamverkan; det kan vara föräldramöten, drop in eller andra typer av sammankomster. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje år. Någon gång per termin lämnar vi även ut informationsbrev där varje avdelning informerar om det pedagogiska innehållet och vad som är aktuellt för tillfället. Vår förskola har börjat jobba med appen Tempus Hemma för schemaläggning, sjukanmälan och kommunikation med dig som vårdnadshavare.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med rektor, biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 augusti 2023
  • 11oktober 2023

Våra avdelningar

Tosca/Norma: 0731-40 96 38 
Othello: 0731-40 95 86
Rigoletto/Pajazzo/Aida: 0731-40 95 91
Kök: 0733-05 00 63

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv