Oxiegårdens förskola

I Oxiegården förskola har leken stor betydelse. Både barn- och vuxeninitierad lek tar stor plats under hela dagen. Utbildningen och undervisningen vi erbjuder bygger på barnens lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro.

Vi utgår från varje barns person och individuella förmåga i arbetet med att undervisa, stimulera och bygga en positiv självkänsla som grundar sig i erfarenheten att lyckas och att känna sig värdefull.

Förskoleområde C13

I förskoleområde C13 ingår Byängens, Nicke Pings, Oxiegårdens, Oxievångs och Tegelmurens förskolor. Förskolorna i område C13 samarbetar genom gemensamma fortbildnings- och utvecklingsinsatser och med återkommande gemensamma aktiviteter för barnen på förskolorna som till exempel Nicke Pingdagen, Svängeloppet, olika teaterföreställningar och konserter. Under sommar- och julledighet slår vi ihop förskolor på en av förskolorna i området och bemannar upp med personal från de olika förskolorna.

Våra avdelningar

Oxiegårdens förskola har fyra avdelningar. En yngre barns sida med två avdelningar och en äldrebarns sida med två avdelningar. Varje sida har en gemensam lekhall som används under dagen till olika innehåll och syften, exempelvis dela upp barngrupperna vid olika undervisnings tillfällen, skapande, rörelse och vila. Vi är ute på gården varje dag i alla väder.

Utemiljö och personal

Utemiljön bjuder in till en rad olika lekar vid de stora kullarna, i buskarna eller vid lekställningarna och sandlådan.

Personalen erbjuder barnen planerad undervisning utomhus med olika form och innehåll exempelvis; vuxeninitierade lekar, naturvetenskap, språk och matematik. Ibland gör vi utflykter utanför förskolan och då utforskar och upplever vi Oxies vackra närmiljö med alla våra sinnen.

De äldre barnen har även möjlighet att åka med förskolebussen till naturområden utanför Malmö.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 3/6-2022
  • 7/9-2022
  • 6/12-2022

Besöksdagar på förskolan för nya vårdnadshavare

  • 25/11-2022 Kl: 09.00-10.00

Läs mer

Läs/ladda ner vårt infohäfte om Oxiegårdens förskola Word, 1.1 MB. (Word, 1.1 MB)

Kvalitetsrapport 2021 Pdf, 376.1 kB. (Pdf, 376.1 kB)

Instagram

Låt dig förundras, inspireras och delta i barnens värld genom att
följa oss på Instagram.

Kontakta oss

Lönneberga: 070-1471126
Junibacken: 070–8907155
Hoppetossa: 070-8907156
Villerkulla: 070-8907158

Förskolans sidor

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv