Oxievångs förskola

Välkomna till förskoleområde C13 och Oxievångs förskola. I förskoleområde C13 ingår Oxievångs, Nicke Pings, Oxiegårdens, Byängens och Tegelmurens förskolor.

Förskolorna i område C13 samarbetar genom gemensamma fortbildnings- och utvecklingsinsatser och med återkommande gemensamma aktiviteter för barnen på förskolorna som till exempel Nicke Pingdagen, Svängeloppet, olika teaterföreställningar och konserter. Under sommar- och julledighet slår vi ihop förskolor på en av förskolorna i området och bemannar upp med personal från de olika förskolorna.

Oxievång är en förskola med naturen in på knuten. Vi har en stor härlig gård samt nära till skog, promenadstråk och lekplatser.

Förskolan består av fyra avdelningar; Fjärilen, Humlan, Myggan och Nyckelpigan.

För att optimera utbildningen och kunna möta barnens intresse, behov och lek har vi valt att dela upp barngrupperna på förskolan med två yngre barns avdelningar och två äldre barns avdelningar.

Oxievångs förskola har en vision där vi vill att Öppenhet, Lyhördhet och Respekt ska stå i fokus.

Alla barnen ska få uppleva vad öppenhet för andra kan vara, vad lyhördhet för omgivningen kan bidra till samt hur respekt kan växa.

Detta förhållningsätt vill vi ska vara levande under hela dagen och möta den som kliver in på Oxievångs förskola.

Följ oss på instagram: oxievangsforskola

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 3/6-2022
  • 7/9-2022
  • 2/12-2022

Kontakta oss

Fjärilen: 070-8907151
Humlan: 070-8907152
Myggan: 070-8907153
Nyckelpigan: 070-8907154

Förskolans sidor

läs mer:
Kvalitetsrapport 2021 Word, 815.7 kB. (Word, 815.7 kB)

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv