Pärlugglans förskola

Pärlugglans förskola ligger i hjärtat av Bunkeflostrand med närhet till havet och ängarna. Förskolan har en fin nyanlagd gård med utmaningar både för det lilla och det lite större barnet. Här finns både gräsytor och underlag för lekredskap och cykling.

Om förskolan

Pärlugglans förskola har plats för 76 barn fördelade på avdelningarna Rubinen och Diamanten med åldrarna 1-3 år, samt Pärlan och Skatten med åldrarna 3-5 år. Till Pärlugglans förskola vill vi att barn, vårdnadshavare och personal kommer med glädje och förväntan.

Utbildning i förskolan

Våra kompetenta och engagerade pedagoger skapar möjlighet för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande under sina viktiga år på förskolan. Vår förskola är certifierad i Grön Flagg. Det innebär att vi arbetar hälsofrämjande och bidrar till en hållbar utveckling samtidigt som våra barn får kunskaper och färdigheter för livet. I lekens form utforskar barn och pedagoger tillsammans de projekt som barnen finner intressanta. Hos oss får barnen gott om tid för självständighetsträning och goda förutsättningar för att utveckla en positiv självkänsla.

En dag på förskolan

Vi erbjuder barnen varierande aktiviteter under vistelsen på förskolan, där omsorg och lärande vävs samman. I verksamheten använder vi oss av olika uttrycksmedel som lek, sång, musik, dans, rörelse, drama, skapande och digitala verktyg. Minst en gång per dag erbjuder vi utevistelse. Maten tillagas i förskolans tillagningskök. Våra luncher har en stor variation och vi serverar minst en vegetarisk lunch/vecka. Vi äter vid följande klockslag:

Frukost 08.00
Lunch 11.00
Mellanmål 14.00

På förmiddagen och sen eftermiddag äter vi frukt.

Introduktion och inskolning

Under inskolningen är föräldrars delaktighet viktig och självklar. Då lär både barn och föräldrar känna personalen, lekkamraterna samt avdelningens verksamhet och rutiner. Inskolningsperioden är oftast 14 dagar. Vi börjar med kortare stunder, då du som vårdnadshavare är tillsammans med ditt barn, och utökar tiderna allteftersom. Under den här tiden skapar barnet anknytning till pedagogerna och kan känna trygghet i den nya miljön.

Kommunikation med vårdnadshavare

Varje dag sker viktiga samtal både vid lämning och hämtning. Pedagogerna ger löpande information om vad som sker på avdelningen och förskolan. Förskolemöte ordnas i september-oktober. En gång per termin kallas föräldrarepresentanter till föräldrasamrådsmöte med rektor och personalrepresentanter. En gång per år bjuder vi in till utvecklingssamtal för ditt barn. Varje år ber vi våra föräldrar att svara på en enkät. Svaren hjälper oss att vidareutveckla vår verksamhet.

Besöka förskolan

Kontakta oss om du vill besöka förskolan eller har andra frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 22 september 2023
  • 24 november 2023

Kontakta oss

Pärlan: 0709-81 98 08
Rubinen: 0709-66 57 78
Diamanten: 0709-81 98 12
Skatten: 0709-66 57 89

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv