Per Albins hems förskola

Per Albin hems förskola ligger i direkt anslutning till en vacker park, med flera temalekplatser i närheten. Förskolans utemiljö är uppdelad i två gårdar, som bjuder in till mycket spring och lek.

Om förskolan

På förskolan finns fem avdelningar. Två av dessa är för de yngre barnen, och tre för de äldre. Vi har en egen kock som lagar god, näringsrik mat varje dag. Tillsammans med kocken går några barn från samtliga avdelningar på matråd, då vi lägger stor vikt vid måltidspedagogik på förskolan. På förskolan har vi en gemensam ateljé, vilket blir en mötesplats för barn från olika avdelningar. Gården erbjuder mycket rörelse, men även utrymme för att varva ner.

Utbildning i förskolan

På Per Albin hems förskola ligger fokus på ett lustfyllt lärande genom utforskande och lek. Trygghet, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och vi värnar om att barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten. Varje avdelning utformar sitt arbete utifrån sin aktuella barngrupps intressen och behov.

En dag på förskolan

När förskolan öppnar välkomnas barnen av en lugn miljö, ofta med högläsning. Klockan 8.00 serveras en näringsrik frukost, då vi sitter ner och samtalar med barnen. Strax efter kl. 9.00 delar avdelningen in sig i grupper, både inom- och utomhus.

Klockan 11.00 serveras lunch. De yngre barnen har sovvilan utomhus, mysigt nerbäddade i sovsäckar. De äldre barnen har uppevila på sina avdelningar, med lugna aktiviteter såsom högläsning och skapande. Mellanmål serveras kl. 14.15. Eftermiddagarna spenderas både inom- och utomhus.

Introduktion och inskolning

Att börja förskolan är ett stort steg, kanske till och med större för vårdnadshavare än för barnen. Därför är det viktigt att starten präglas av tydliga rutiner och att trygghet och tillit kan utvecklas både hos barn och vårdnadshavare. Inskolningen läggs alltid upp i samråd med vårdnadshavare där information om förskolans arbete och rutiner ges och värdefull kunskap om barnet kan förmedlas till förskolan från vårdnadshavare.

Kommunikation med vårdnadshavare

Varje läsår erbjuder vi föräldramöte där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder även utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal bokar vi in det.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du kontakta förste förskollärare Anna Brosell. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 28 augusti 2023
  • 16 november 2023

Våra avdelningar

Kantarellen: 0734 19 45 24
Kastanjen: 0734 19 45 25
Kotten: 0729-73 09 33
Nyponet: 0734-19 45 22
Smultronet: 0734-19 45 23
Köket: 0701-49 13 41

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv