Pildammsstadens förskola

Pildammsstadens förskola ligger i nyrenoverade lokaler på Mariedalsvägen. Vi har nära till Pildammsparken där barnen kontinuerligt får möjlighet att utforska naturen över årstiderna.

Om förskolan

På Pildammsstadens förskola finns 30 platser fördelat på två avdelningar, Pingvinen där de yngre barnen går och Isbjörnen för de äldre. Vår lokal öppnades i januari 2019 efter att den totalrenoverats.

Förskolan ligger i ett bostadshus och har sin utomhusmiljö på gården mellan husen. Gården är en lugn och rofylld plats som ger möjlighet till fantasi, lek och utforskande. Där finns även ett utomhusförråd som är fyllt till brädden med material för lek och lärande.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar med relationer i fokus, genom goda relationer till barn och vårdnadshavare bygger vi en grund och basen för ett livslångt lärande. Vi organiserar utbildningen och undervisningen så att barnen får möjlighet att vara i mindre sammanhang. Vårt mål är att de ska få tid och ro att utforska, uppleva och känna sig kompetenta. Fraser som ”jag kan” är viktiga i vår verksamhet.

Hos oss får ditt barn utvecklas genom att leka, skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Precis som alla förskolor utgår vi från förskolans läroplan, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar kl. 6.30. Frukost serveras från ungefär klockan 7.30. Klockan 9.15 är det samling, då får barnen veta mer om dagens innehåll. Det kan till exempel vara att vi ska måla de kastanjer som vi plockat tillsammans under gårdagen. Mellan klockan 9.15 och 10.45 sker planerad undervisning utifrån läroplanen med leken i fokus.

Klockan 11.00 äter barnen lunch som lagats av våra egna kockar på området. Vi arbetar med pedagogisk måltid vilket innebär att det är fokus på lärande, delaktighet och barnets kompetens. Efter lunch sker olika aktiviteter beroende på barnens ålder och behov av att sova. De barn som inte sover erbjuds aktiviteter av lugnande karaktär, efter det har barnen utrymme för lek utifrån egna initiativ.

Klockan 14.00 serveras mellanmål. Efter mellanmålet träffas båda avdelningarna utomhus på gården och leker tillsammans fram tills förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

På Pildammsstadens förskola jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn under inskolning för att ditt barn ska känna sig tryggt. Första dagen är ni på förskolan en timme, sedan ökas tiden succesivt. Vi räknar med att det tar två veckor att skola i ett barn, första veckan lämnar du ditt barn hos oss under kortare stunder, den andra veckan under lite längre. Vi vill samtidigt att du alltid är tillgänglig under inskolningen för att kunna hämta ditt barn snabbt om det skulle behövas. Alla barn är olika och vi skolar in utefter barnens behov

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år samt drop in där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och uppmuntrar att ta del av den information som finns att tillgå på avdelningen samt våra månadsbrev. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år där fokuset ligger på just ditt barn, hur hen lär och upplever dagarna på förskolan.

Besöka förskolan

Om du och ditt barn har fått en plats hos oss på förskolan erbjuder vi möjlighet att komma hit och besöka oss för att på så sätt kunna känna av om vår förskola är rätt för just er. Vid intresse för det kontaktas biträdande rektor Pia Parkhagen Göransson. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Pingvinen: 0708-25 02 77
Isbjörnen: 0708-25 02 82

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv