Pildammsstadens förskola

Pildammsstadens förskola är en av fyra förskolor i rektorsområdet A 01.
Övriga förskolor är Carl Gustafs förskola, Hästhagens förskola och Uteförskolan Stock och Sten.

Förskolan återinvigdes i januari 2019 efter en helrenovering. Förskoleområdet har ett gemensamt tema att utgå ifrån i barnens projekt under läsåret 2020. Temat är Hållbar utveckling med de globala målen i fokus.

Våra avdelningar

Pildammsstadens förskola omfattar två enheter med drygt 30 platser. Indelning i åldershomogena barngrupper ger bra förutsättningar i arbetet med att skapa tillgänglighet, där barnen möter inspirerande och utmanande miljöer såväl som material.

Mat och kök

Lunchen lagas i köket på Uteförskolan Stock och sten av kökspersonal, som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan. Frukost och lunch förbereds på förskolan.

Våra pedagoger

Förskolans pedagoger arbetar aktivt med att utveckla sina kompetenser för att på bästa sätt kunna möta just ert barns intresse och behov. Pedagogerna har även tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och psykolog som stöd i arbetet. Utbildningen organiseras så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, erfarenhet och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka under sin vistelse på Pildammsstadens förskola.

Vår vision

Pildammsstadens förskola ligger centralt, med Pildammsparken som närmaste granne. Här utforskar barn och pedagoger sin närmiljö. Vår vision är Rätten att vara och bli sig själv. Vårt arbete med värdegrunden och inkludering tar stor plats i vårt gemensamma lärande. En del av vårt arbete med inkludering är arbetet med TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 24 mars och 5 maj 2023

Visning av förskola

Tillsvidare sker ingen visning av förskolan

Kontakta oss

Pingvinen: 070-825 02 77
Isbjörnen: 070-825 02 82

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv