Pilevallens förskola

Pilevallens förskola ligger på Rosengård i närheten av Rosengårdsbadet. Hos oss går barn i åldrarna ett till sex år.

Om förskolan

På Pilevallens förskola finns fem avdelningar där barnen är åldersindelade 1–3 år och 3–6 år. Verksamheten organiseras så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen får upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.

Maten tillagar vi på förskolan, vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar med temat barns berättelser. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Vår vision är att varje barn ska känna längtan och lust till lek och lärande. Förskolan jobbar för att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Hos oss får ditt barn utvecklas genom att skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Vi utgår från förskolans läroplan, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

En dag på förskolan

På Pilevallen öppnar vi klockan 6.15. Vi samlas på en avdelning fram till klockan 7.30 då alla barnen går till sin respektive avdelning. Klockan 8.00 serveras frukost, därefter vid 9.00 delar barn och pedagoger in sig i sina projektgrupper och går tillsammans igenom dagens agenda. Vi arbetar både inomhus och utomhus och äter frukt tillsammans varje förmiddag.

Lunch äter vi runt 11.15. Varje dag serverar vi varierade och näringsriktiga måltider. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppevila där vi till exempel har en sagostund tillsammans. Vi äter mellanmål klockan 14.30. Vid klockan 16.15 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. En av pedagogerna kommer att vara särskilt ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn. Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och sitter på värdefull information för oss. Vi kommer att fråga vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat och så vidare. Målet med inskolningen är att du ska ha god insikt i verksamheten och veta vad ditt barn upplever på förskolan. Du får också chans att lära känna pedagoger och barn på avdelningen.

Kommunikation med vårdnadshavare

På Pilevallens förskola värnar vi om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Varje år erbjuds ett utvecklingssamtal samt ett föräldramöte. På föräldramötet informerar pedagogerna om det pedagogiska innehållet och du som vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Birgitta Larsson eller förste förskollärare Annika Otterhag. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Grodan: 0733-68 90 27
Humlan: 0733-68 90 84
Nyckelpigan: 0733-68 89 71
Snigeln: 0733-68 90 28
Spindeln: 0733-68 90 75

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv