Pilotens förskola

Pilotens förskola ligger i anslutning till Bulltofta fritidsområde. Förskolan har åtta avdelningar fördelade på två plan. På fyra av avdelningarna går de yngre barnen och på resterande fyra de äldre.

Om förskolan

Pilotens förskola har stora ljusa lokaler med ett gemensamt förskolebibliotek, en stor ateljé och ett torg för barn och pedagoger att mötas kring. I vår gemensamma ateljé kan barnen utforska och prova på olika skapande aktiviteter. Materialet ligger väl synligt och tillgängligt för att barnen själva ska kunna experimentera och använda sin fantasi. På torget utforskar vi musik, drama och konstruktion tillsammans med digitala verktyg. Miljöerna på torget byggs upp efter barnens projekt och önskemål.

Vår gård har inte riktigt hunnit växa till sig med grönska men å andra sidan ligger en park runt knuten och dit går vi ofta. Vi har skapat olika stationer med aktivitetslådor och kompletterande material som pedagoger och barn tar med sig ut. Vill vi ta oss längre bort och utforska andra delar av Malmö använder vi oss av våra Cargo bikes.

Förskolan har återkommande gemensamma aktiviteter så som skräpplockardag med teater och grillning eller Bamseloppet där alla barn deltar. Vi lägger stor vikt vid hållbar utveckling och återbruk, barns delaktighet, rörelse och aktsamhet om allt levande.

All frukost, lunch och mellanmål lagas i förskolans eget kök. Frukosten varierar från gröt, ekologisk naturell fil/yoghurt till omelett, ägg och pålägg. Till våra måltider serveras alltid grönsaker och eller frukter efter säsong. I den mån det går använder vi ekologiska och svenskproducerade livsmedel. Köket arbetar med matsvinn och anpassar matsedeln för att så lite mat som möjligt ska kastas.

Utbildning i förskolan

Utbildningen i förskolan utgår från läroplanen, där det står om vikten av att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Pilotens förskola arbetar vi utforskande med ett det gemensamma temat ”i samspel med naturen” vilket är kopplat till hållbar utveckling. I år har barnen valt att fördjupa sig i projekt om vatten. I mötet med engagerade och nyfikna pedagoger fångas varje barns erfarenheter och intressen upp för att delas och utmanas i mindre grupper. Fantasi, nyfikenhet och lek är grunden i undervisningen på Pilotens förskola.

En dag på förskolan

När förskolan öppnar vid 06.15 är vi tillsammans på torget fram till klockan 7.30 då vi går in på våra respektive avdelningar. Klockan 8.00 serveras frukost. Under förmiddagen arbetar vi i mindre grupper och undervisningen sker både inne ute och i vårt närområde. Under förmiddagen har vi också en fruktstund där vi reflekterar över vad vi har gjort samt ska göra under dagen.

Vi äter lunch runt 11.00-11.15. Efter lunchen vilar de yngsta barnen och de äldre barnen får en uppevila med sagostund, ljudbok eller avslappningsmusik.

Vi äter mellanmål klockan 14.00. På eftermiddagen fortsätter vi arbeta utforskande, både inne och utomhus. Vid klockan 16.30-16.45 möts vi på Torget eller utomhus och äter frukt tillsammans för att sedan avsluta dagen innan förskolan stänger runt 17.30.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under barnets dag på förskolan. Om du som förälder är positiv och aktiv hjälper du ditt barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden.

En av pedagogerna kommer att vara speciellt ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn. Du som förälder känner ditt barn bäst och vi kommer att fråga dig om vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat, hur du får barnet att somna och så vidare. Detta är värdefull information för oss så att förskolan blir en trygg plats för dig och ditt barn. Ett par veckor efter inskolningen erbjuds du som vårdnadshavare ett uppföljningssamtal

Kommunikation med vårdnadshavare

På Pilotens förskola värnar vi om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Varje år erbjuds ett utvecklingssamtal samt ett föräldramöte. På föräldramötet informerar pedagogerna om det pedagogiska innehållet. Utöver det finns förskolans föräldraråd där du som vårdnadshavare har möjlighet att få insyn och inflytande över verksamheten.

Besöka förskolan

Om du vill komma och titta på förskolan eller har några frågor går det bra att ring och boka en tid. Kontakta i så fall Theresé Lindström, biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 september 2023
  • 9 november 2023

Våra avdelningar

Äldre barn 3-6 år, våning 2
Zeppelinaren: 0766-07 29 03
Drakflygaren: 0734-04 74 51
Flygplanet: 0734-04 74 81
Drönaren: 0766-07 29 07

Yngre barn 1-3 år, våning 1
Rymdraketen: 0734-04 75 16
Fallskärmen: 0734-04 74 65
Helikoptern: 0734-04 74 72
Luftballongen: 0734-04 74 79

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

Pilotens förskola

Besöksadress:
Cederströmsgatan 4

Therése Lindström

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0768-556204

Marie Sparrholm Falk

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0734-346677

Bodil Öhlander

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 732315889
sv