Ribersborgs förskola

Ribersborgs förskola är vackert belägen i Slottsstaden och har nära till parker, bibliotek och strand.

Om förskolan

På vår förskola har vi plats för uppåt 90 barn på fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre.

Vi har ett härligt förskolebibliotek som alla barnen har tillgång till. Där arbetar vi med sagor och litteratur tillsammans, men även drama, sång och rörelse får ta plats.

I vår utemiljö på förskolan erbjuds barnen sandlek, cyklar, bygge, färg, vattenlek och mycket mer. Vi har dessutom nära till stadens parker, stranden och olika kulturella evenemang. Promenader till olika parker i närmiljön är ett naturligt inslag i vår utbildning. 

Ribersborgs förskola har en egen kock som lagar näringsrik och hälsosam mat till barnen. Hon är involverad i olika temaveckor på förskolan, bland annat språkveckan där vi lagar mat från flera olika delar av världen.

Utbildning i förskolan

Ribersborgs förskola erbjuder barnen en lustfylld vistelse där barnens behov är i fokus. Vi har ett projekterande och utforskande arbetssätt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer för att de ska vara delaktiga och ha inflytande över utbildningen.

På förskolan arbetar vi aktivt med barns olika språk och deras individuella språkutveckling. Med språkutveckling menar vi inte bara det talade språket, utan även det icke verbala språket såsom rita, måla, sjunga, dansa och konstruera. I undervisningen strävar vi också efter att skapa medvetenhet kring natur och hälsa.

Alla förskolor i vårt förskoleområde samarbetar och byter erfarenheter för att på så sätt utvecklas tillsammans.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15, antingen börjar vi dagen ute eller inne. Efter frukost som serveras klockan 8.00 har vi morgansamling. Sedan delar vi upp oss i våra olika projektgrupper för undervisning. Lunchen serveras vid 11 och därefter vilar de yngre barnen medan de äldre har en sagoläsning eller andra lugnare aktiviteter. Klockan 14.00 är det dags för mellanmål och därefter erbjuds ute- eller innevistelse med olika aktiviteter. Vi 16.00 slår vi samman grupperna och avslutar dagen tillsammans. Förskolan stänger klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-15 under tre till fyra dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och dess föräldrar ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kommunikationen med er vårdnadshavare är viktig för oss. Du ska alltid känna att du kan prata med ansvarig lärare om ditt barns vardag på förskolan eller om andra saker du undrar över.

Informationsbrev eller dokumentationer sker via en app som heter ”Tempus Hemma” och som används i förskolor i Malmö. På tempus dokumenterar personalen delar av undervisningen samt delger dig som vårdnadshavare dokumentationer från olika pågående projekt. Här kommer ni kunna följa den röda tråden och barnens processer framåt.

Vi erbjuder även inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal antingen fysiskt eller genom telefonsamtal. Om du har behov av ytterligare möten så bokar vi in det.

Under läsåret erbjuds flera andra sorters träffar för vårdnadshavare. Det kan exempelvis vara vernissage eller drop in.

Besöka förskolan

Om du har fått en plats och tackat ja är du välkommen att besöka förskolan. Har du andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 20 september 2023
  • 14 december 2023

Våra avdelningar

Sjöhästen: 0768–75 19 76
Pärlan: 0709–32 12 89
Snäckan: 0733–51 89 57
Delfinen: 0709–32 07 89

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv