Rönnbärets förskola

Vi erbjuder en lugn och trygg verksamhet inspirerad av hur man arbetar på förskolorna i Reggio Emilia. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet är varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 9 september 2022
  • 2 december 2022

Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss

Röda Nyckelpigan: 0709-42 50 64
Gula Nyckelpigan: 0729-81 49 64
Kaninen: 0709-42 51 03
Fjärilen: 0733-85 30 61

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv