Rönnens förskola

Rönnens förskola ligger i närheten av Värnhem. Rönnens förskola har sju avdelningar och är en av de större förskolorna i vårt område.

Om förskolan

Förskolan är byggd i en u-form, där alla avdelningar ligger på ett plan. I källaren finns bland annat en rymlig gymnastiksal och ett rum för vattenlek. Förskolan har ett eget tillagningskök där vi lagar en varierad och näringsriktig kost. Rönnens gård är stor och inbjudande, här finns grönska med en genomtänkt miljö som inspirerar barn till lek, fantasi och utforskande aktiviteter. Gården delar vi med Rönnbärets förskola.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar för en meningsfull, trygg och givande vardag där undervisning, utbildning och omsorg bildar en helhet. Områdets mål ärRätten till ett rikt språk” och vårt fokus ligger på både det talade språket och alla estetiska uttrycksformer.

Alla förskolor i Malmö stad har även målet ”Digitalt meningsskapande i förskolan”. Digitala verktyg finns integrerade i miljön för att bland annat förstärka och komplettera. Alla barn får möjlighet att utforska genom dessa och utveckla ett kritiskt ansvarsfullt användande. Det finns alltid ett tydligt syfte och en pedagog som är med aktivt vid användandet av våra digitala verktyg.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 i Lekoteket. Strax innan frukost som serveras klockan 8.00 går vi till respektive avdelning. Efter frukosten erbjuds barnen olika planerade aktiviteter med stort utrymme för egen lek. I möjligaste mån har vi också utelek varje dag. Under förmiddagen äter vi frukt.

De yngre barnen äter lunch klockan 11.00 medan de äldre barnen äter något senare. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen fortsätter med sina olika aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00. Därefter fortsätter verksamheten med lek inne eller ute. Klockan 16.30 samlas vi igen i Lekoteket. Vid 17.30 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten från klockan 9.00 till 15.00 under de tre till fyra första dagarna. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barnet och du som vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi skickar ut infobrev och erbjuder bland annat inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal för att du och ditt barn ska känna er inkluderade i det vi gör på förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är också viktig för oss i kommunikationen med alla vårdnadshavare.

Besöka förskolan

När ni fått ett erbjudande om plats är ni välkomna att besöka vår förskola. Ta i så fall kontakt med biträdande rektor Anette Nilsson. Ni kan även höra av er om ni har andra frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 september 2023
  • 10 november 2023

Våra avdelningar

Regnbågen: 0768-51 04 94
Solstrålen: 0709-46 17 23
Snöflingan: 0721-76 56 54
Droppen: 0729-81 49 62
Molnet: 0721-76 56 43
Stjärnan: 0721-84 33 56
Månen: 0721-76 56 45

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv