Rosens förskola

Rosens förskola ligger på Rosengård intill Rosengårdsskolan med närhet till både Rosengårds nya bibliotek, flera parker, lekplatser och stora grönområden.

Om förskolan

På Rosens förskola finns två avdelningar för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre. Förskolans byggnad ligger på ett plan med högt i tak vilket ger ett härligt ljusinsläpp.

Vår gård inspirerar till lek och fantasi med allt från klätterställningar, sandlådor till gungor. Det finns också ytor där barnen kan utforska olika material som lera och färg. Vi ger oss ofta ut på äventer på de stora grönområdena och lekplatserna i vår närheten.

Utbildning i förskolan

Vi har ett projekterande arbetssätt och förhållningssätt vilket innebär att vi arbetar med utgångspunkt från barnens tankar, intressen och idéer där alla barnen ska bli lyssnade på och känna delaktighet och inflytande under sin dag på förskolan. Det innebär också att vi arbetar i olika projekt under en längre tid för att barnen ska få ett fördjupat lärande i projekten.

Under dagen vistas barnen i mindre grupper med färre barn. Detta för att alla ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnade på. Varje vecka har pedagogerna gemensam reflektionstid där vi utvärderar den gångna veckan samt planerar för kommande vecka.

Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och varje dag sker spontan och planerad högläsning samt berättande på olika sätt. Detta är en av de metoder pedagogerna använder sig av för att barnen ska ta till sig nya ord och begrepp samt kunna sätta in dem i ett sammanhang. Bildstöd och tecken som stöd är också en metod vi använder för att förtydliga utbildningen för barnen.

För oss är det viktigt att barnen får många tillfällen till att leka med varandra för att utveckla samspel och fantasi. Leken har en central roll på alla avdelningar på förskolan och pedagogerna avsätter tid till att leka tillsammans med barnen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.30. Då träffas barn och pedagoger på en gemensam avdelning för att senare dela upp sig i respektive barngrupp. Frukost äter vi vid klockan 8.00. Efter frukost erbjuds barnen lek i våra pedagogiska miljöer och vi samlas för att gå genom hur dagen kommer att se ut. Barnen vistas i mindre grupper både ute och inne med lek och lärande under förmiddagen. Det erbjuds även frukt.

Lunchen serveras runt klockan 11 med näringsrik och varierad kost som är tillagad i förskolans kök. Efter lunchen vilar de barn som behöver det medan resten erbjuds olika aktiviteter inne eller ute. Mellanmål serveras 14.30. Efter mellanmålet har barnen möjlighet till lek, samspel och lärande i mindre grupper både ute och inne. Förskolans avdelningar slår ihop sig under eftermiddagen för en gemensam stängning. Rosens förskola stänger 17.00.

Introduktion och inskolning

På förskolan lägger vi stor vikt vid inskolningen av nya familjer. En av våra pedagoger har alltid ansvar för den första kontakten och inskolningen. Vi börjar med att prata om dina förväntningar på förskolan och hur inskolningen går till. Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och vi kommer att fråga dig om vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat och så vidare. Detta är värdefull information för oss så att förskolan blir en trygg plats för dig och ditt barn.

Om du som vårdnadshavare är positiv och aktiv under inskolningen kommer det att hjälpa barnet till att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på. Målet efter inskolningen är att du ska ha en god insikt i verksamheten och veta vad ditt barn får uppleva på förskolan.

Inskolningens längd anpassas utifrån varje barns specifika behov och kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov samt tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Räkna med att vara med hela dagar den första tiden. Det är viktigt att du känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn hos oss. Självklart vill vi samarbeta med dig för att inskolningen ska bli så bra som möjligt. Vi är lyhörda för önskemål och vid behov erbjuds alltid tolk vid inskolningssamtalet och andra planerade samtal.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om en öppen och nära kontakt med alla vårdnadshavare. Vi ser den dagliga kontakten vid hämtning och lämning som en viktig del i vårt arbete. När du lämnar ditt barn kan du berätta om hur morgonen har varit eller annat som kan vara viktigt för pedagogerna att veta för att kunna möta barnet på bästa sätt. När du hämtar ditt barn får du möjlighet att veta om hur dagen har varit för ditt barn. Vi erbjuder också möten, drop-in och utvecklingssamtal flera gånger per år. Om du har behov av ytterligare möten går det bra att boka in ett samtal med pedagogerna.

Besöka förskolan

Om du önskar att besöka förskolan inför en eventuell start så är du hjärtligt välkommen hit. Kontakta i så fall biträdande rektor eller förste förskollärare. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 13 september 2023
  • 20 november 2023

Våra avdelningar

Pumpan: 0766-33 47 76
Körsbäret: 0766-33 48 36
Smultronet: 0766-33 47 77
Jordgubben: 0720-23 64 68

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv