Rosens förskola

Rosens förskola ligger vid Rosengårdsskolan. Det är en mångkulturell förskola med fokus på barnens språkutveckling. Vårt gemensamma tema ändras årsvis utifrån barnens intresse.

Våra arbetslag

Rosens förskola har tre arbetslag där vi delar barnen i mindre grupper. På Smultronet går barnen som är 1 och 2 år, på Blåbäret går barnen som är 3 och 4 år och på Körsbäret går de äldsta barnen där åldern är 4 och 5 år.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 1 mars 2023
  • 11 maj 2023

Kontakta oss

Blåbäret: 0766-33 47 76
Körsbäret: 0766-33 48 36
Smultronet: 0766-33 47 77
Köket: 0766-33 48 35

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv