Rubinens förskola

Rubinens förskola ligger i stadsdelen Klagshamn i de västra delarna av Malmö och består av fem avdelningar. I vår närhet har vi tillgång till många natursköna områden, fina promenadstigar och dessutom cykelavstånd till havet.

Om förskolan

Rubinens förskola är byggd på två plan och har rymliga och fina lokaler. Våra miljöer är föränderliga, inbjudande och erbjuder varierade möjligheter för kreativitet och utforskande inom läroplanens olika målområden såväl inne som ute. Vår utemiljö erbjuder känslan av frihet, rymd och oändlighet där naturen bjuder in till lek och fantasi. Den översta våningen rymmer ett bibliotek och ett fantastiskt rörelserum där rörelseglädje står i fokus.

Utbildning i förskolan

Hos oss präglas utbildningen av våra värdeord som är: glädje, trygghet, delaktighet och nyfikenhet. För oss är det viktigt att våra värdeord är levande och genomsyrar mötet med barnen. Vi arbetar för att tillgodose barnens olika behov till utveckling och lärande och anpassar medvetet utbildningen till mindre grupper för att barnen ska kunna ge uttryck för sina tankar och åsikter.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.30. Vi serverar en varierad och näringsrik frukost klockan 8.00 varje dag. Klockan 9.30 delar barn och pedagoger in sig i sina projektgrupper och går tillsammans igenom hur dagen ser ut. Vi bedriver undervisningen både inomhus och utomhus. Under förmiddagen erbjuder vi barnen frukt.

Klockan 11.00 äter vi en gemensam lunch som serveras från vårt eget kök. Efter lunchen sover de yngsta barnen utomhus och de äldre barnen får möjlighet att växla mellan olika aktiviteter för att få tid, rum och ro.

Vi äter mellanmål klockan 14.00. De allra flesta dagar erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Vid klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.45 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

På Rubinens förskola pågår inskolningen under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning och du som vårdnadshavare bör därför räkna med att vara med de tre första dagarna på förskolan. Självklart vill vi samarbeta med dig för att inskolningen ska bli så bra som möjligt och vi är lyhörda för önskemål. Det är viktigt att du som vårdnadshavare känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn hos oss.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Förskolan arbetar även med att ge vårdnadshavare inblick i verksamheten genom att bjuda in till föräldrasamråd och vernissage på våren. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Andra informationskanaler som vi använder oss av är månadsbrev och informationstavlor vid respektive avdelnings kapprum. På så sätt ska du som vårdnadshavare få kontinuerlig insyn i barnens vardag. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal så är det bara att säga till.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Minoo Lundström Raisi. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 15 februari 2023
  • 27 april 2023

Våra avdelningar

Vån 1

Blåbäret: 0709-50 96 07
Krusbäret: 0709-75 25 67
Björnbäret: 0709-50 96 76
Hallonet: 0709-50 96 15

Vån 2

Rönnbäret: 0709-50 97 13

Köket: 0709-20 11 65

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv