Sadelmakarebyns förskola

Sadelmakarebyns förskola

Sadelmakarebyns förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan är indelad i åldersgrupper. Boken och Linden ligger i ena halvan av huset och där välkomnar vi yngre barn. I den andra delen ligger Eken, Lönnen och Asken, där vi välkomnar äldre barn.

Kvalitetsmål

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 18) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med normer och värden i temat "olika men lika" och digitalt meningsskapande. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Förste förskollärare

I förskoleområdets ledningsgrupp ingår, förutom rektor och biträdande rektorer, tre förste förskollärare som i det dagliga arbetet leder arbetslagen så att utbildningen utformas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt utgår från och utvecklas med fokus på att stimulera barns lust, nyfikenhet och inflytande.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling hösten 2022:

  • 7 september
  • 28 november

Kontakta oss

Eken: 0708-66 80 93
Lönnen: 0708-66 80 57

Asken: 070-149 47 91
Boken: 0766-26 73 40
Linden: 0766- 26 73 43

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv