Sånglärkans förskola

I en trevlig Skånelänga på Söderkulla finns Sånglärkans förskola. Den består av fyra avdelningar med namnen Igelkotten, Myran, Nyckelpigan och Kaninen.

Om förskolan

Vår förskola ska vara en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet i en lärande miljö. Vi har eget kök där vår kock lagar mat till största delen från grunden och med ekologisk och klimatsmart inriktning. Sånglärkan har en grönskande inhägnad gård med många lustfyllda lekmöjligheter.

Utbildning i förskolan

Oavsett om det gäller planerade aktiviteter, lek eller vardagssituationer så har vi alltid barnens språkutveckling i fokus. Med drama, musik, sång, rim och ramsor vill vi på ett lekfullt sätt främja alla barns utveckling av språket.

På Sånglärkans förskola har vi ett språkutvecklande arbetssätt där ett av våra utvecklingsområden är just språk och kommunikation. Denna höst har vi startat ett utvecklingsarbete kring högläsning och berättande kopplat till Skolverkets utbildningsmaterial - Läslyftet. I vårt förskoleområde har vi ett övergripande tema ”I Sagans värld”- läsa och berätta.

Vi månar om leken där barnens sociala, emotionella och språkliga utveckling ges möjlighet att utvecklas. Vi använder oss av TAKK- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Det stärker och hjälper förståelsen av det talande språket.

Ett annat av våra utvecklingsområden är digitalt meningsskapande. För att få ett meningsskapande kopplar vi våra digitala verktyg bland annat till högläsning och berättande. Barnen får till exempel skapa egna berättelser med lärplatta eller green screen för att på så sätt koppla fantasi till ett källkritiskt förhållningssätt.

Att vistas utomhus är viktigt för oss. Vi bedriver en medveten pedagogisk utbildning utomhus och har även uppsökande verksamhet i förskolans närområde. Tillsammans med barnen källsorterar vi och ser till att vårt matavfall omvandlas till biogas. Hos oss arbetar vi för att barnen ska gå vidare till skolan med en påbörjad förståelse och respekt för vår gemensamma miljö - på ett lekfullt sätt.

En dag på förskolan

På vår förskola har vi en varierad och näringsriktig frukostbuffé uppdukad klockan 8.00. Under förmiddagen har vi den planerade och spontana utbildningen både inomhus och utomhus samt en fruktstund.

Runt klockan 11.00 äter barnen lunch därefter vilar de barn som har ett behov av detta. Efter lunch fortsätter dagen med olika pedagogiska aktiviteter fram till stängning med en paus för mellanmålet som serveras vid 14-tiden.

Introduktion och inskolning

Inför introduktionen bjuder vi in vårdnadshavarna till ett introduktionssamtal. Syftet är att vi ska lära känna barnet och familjen samt berätta om vårt uppdrag, vår utbildning, undervisning och vår förskola. Introduktionen är en viktig övergång mellan hem och förskolan. Vi lägger grunden för en trygg och tillitsfull relation till barnet och familjen vid introduktionen. Hos oss jobbar lyhörda pedagoger som är uppmärksamma på det enskilda barnets intresse, förutsättningar och behov av omsorg. Vi anpassar introduktionstiden efter varje barns behov.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna håller i den viktigaste kontakten, det är den som sker dagligen i hallen vid hämning och lämning.

Våra avdelningar skriver månadsbrev som du som vårdnadshavare kan ta del av. Vi har även föräldramöte på hösten samt andra aktiviteter där vi bjuder in vårdnadshavarna.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Marléne Ryman Backe. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 26 januari 2024

Våra avdelningar

Igelkotten: 0708-63 73 96
Myran: 0708-63 71 76
Nyckelpigan: 0708-63 75 08
Kaninen: 0708-63 73 20

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Sånglärkan förskola

Telefon:
0708-63 71 76
Besöksadress:
Söderkullagatan 23

Marléne Ryman Backe

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0708-461819

Cecilia Elsiesdotter Elf

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
+46 708107762

Shademan Morid Heydari

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 723506872
sv