Sannaparkens förskola

Sannaparkens förskola ligger i ett lummigt grönområde på Limhamn. Förskolan har fyra avdelningar, två yngrebarnsavdelningar och två äldrebarnsavdelningar. Förskolan har en stor gård som används som en pedagogisk arena.

Om förskolan

På Sannaparkens förskola har vi ett gemensamt utforskande rum, ett bibliotek samt en ateljé används av alla barn på förskolan. Det gör också gårdsstationerna: ateljé, bygg/konstruktion, bibliotek och kök. Vi har två lådcyklar som används för att utforska förskolans närområden. De yngre barnen sover utomhus i vagnar intill huset.

Barnens lärmiljöer är ett viktigt redskap i vardagen och förändras över tid. Barn blir någon i ett sammanhang och därför görs medvetna förändringar i miljöerna kontinuerligt utefter barnens intressen.

Förskolan arbetar med Grön Flagg och samtliga avdelningar har ett projekt som valts utifrån barnens intressen.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar utforskande med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. De pedagogiska aktiviteterna och lärmiljöerna både inne och ute organiseras så att barnen ges tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intressen. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Vi gör kontinuerliga förändringar i miljöerna utefter barnens intressen. Vi arbetar med Grön Flagg för hållbar utveckling.

En dag på förskolan

Ungefär så här kan en dag på förskolan se ut:

06:30 Förskolan öppnar

08:00 Frukost

09:30 Samling/planerad undervisning/utelek

11:15 Lunch

12:00 Vila (till exempel sagoläsning eller avslappning)

12.30-14.00 Fri lek

14:00 Mellanmål

15:00 Utelek

17:30 Förskolan stänger

Introduktion och inskolning

Vi arbetar med vårdnadshavaraktiv inskolning som innebär att du är med ditt barn på förskolan under de första dagarna. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyten. Detta gör vi för att både du och ditt barn ska känna trygghet i den nya situationen. Därefter kan barnet börja vara på förskolan utan dig men du behöver finnas tillgänglig under två veckors tid. Tillsammans kommer vi fram till när barnet kan börja vara på förskolan sina ordinarie tider. Individuella anpassningar kan göras. Efter inskolningen erbjuds du ett uppföljningssamtal.

Kommunikation med vårdnadshavare

Sannaparkens förskola erbjuder två vårdnadshavarsammankomster per år. Dessa kan exempelvis vara möten kring verksamheten, drop-in eller vernissage då pedagogerna berättar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning samt skickar ut månadsbrev. Förskolan erbjuder också ett utvecklingssamtal varje år. Fler samtal kan ske vid behov. Utöver det bjuder rektor in till samråd med vårdnadshavare två gånger per år.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor går det bra att kontakta biträdande rektor eller förste förskolläraren. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 8 september 2023
  • 24 november 2023

Våra avdelningar

Elefanten: 0709-66 52 45
Giraffen: 0709-66 52 43
Zebran: 0708-34 76 74
Krokodilen: 0768-63 49 22

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv