Slånbärets förskola

Förskolan ligger i ett villaområde i Videdal med närhet till grönskande parker och Bulltofta Rekreationsområde. Förskolan består av tre avdelningar, en avdelning för de yngre barnen och två för de äldre.

Om förskolan

Slånbäret har en lummig förskolegård som bjuder in till både fysisk aktivitet och utforskande platser där undervisning kan ske. Inomhus har vi en gemensam yta där barn och pedagoger kan träffas för att leka, utforska och lära tillsammans över avdelningsgränserna. Förskolan strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med alla vårdnadshavare och stor vikt läggs vid den dagliga kontakten.

Utbildning i förskolan

Hälsa, natur och miljö står i fokus i undervisningen på Slånbäret. Vi utforskar och lär oss både inom-och utomhus för att tillsammans med barnen skapa en hållbar utveckling. Som en del av hälsoarbetet arbetar pedagoger och barn aktivt med värdegrundsfrågor där stor vikt läggs vid allas lika värde, tillgänglighet och kamratrelationer.

Vi värdesätter att barnen känner sig delaktiga och har inflytande i utbildningen, de är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer. Lärmiljöerna är anpassade efter barnens tankar och intressen och tid ges till lustfylld lek och lärande. Barn och pedagoger uppmärksammar naturens skiftningar under året i närmiljön och har aktiviteter utomhus varje dag.

En dag på förskolan

Slånbäret startar dagen utomhus för lek och utforskande. Frukost serveras från klockan 8.00, de äldre barnen äter utomhus medan de yngsta äter inomhus på sin avdelning. Vid 10-tiden träffas barn och pedagoger i sina projektgrupper, där går de igenom vad som ska ske under dagen. Beroende på barnens intressen och behov inkluderas även rim, ramsor och sångstunder. Lustfyllt utforskande sker sedan fram till lunchen som serveras cirka 11.15.

Efter lunch sover de yngre barnen medan de äldre har uppevila med sagostund. De äldre barnen reflekterar tillsammans med pedagogerna över dagens projekt. Barnen leker och lär sig sedan i våra lärmiljöer, här finns möjlighet till bygg- och konstruktion, skapande och målande samt tillgång till digitala verktyg. Mellanmål serveras cirka 14.15 och efter det går vi tillsammans ut på vår lummiga gård. Förskolan stänger utomhus kl. 17.30.

Introduktion och inskolning

Förskolan jobbar med vårdnadshavaraktiv inskolning som pågår under två veckor. Det är barnets behov som styr och upplägget anpassas efterhand. Under denna tid är det du som vårdnadshavare som hjälper ditt barn med exempelvis mat, vila och blöjbyte i samråd med pedagogerna. Detta gör vi för att du och ditt barn ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen och för att du som vårdnadshavare ska få större inblick i förskolans vardag. Efter några dagar på förskolan tränar vi försiktigt ditt barn i att vara utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig.

När du och ditt barn fått plats på Slånbäret skickas ett välkomstbrev hem till er med information och du som vårdnadshavare erbjuds också ett besök hos oss innan inskolningsstart.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi erbjuder även ett inskolningssamtal varje år för att följa upp ditt barns utveckling och lärande i verksamheten.

Två gånger per år har vi vårdnadhavarmöten där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet samt föräldraråd där representanter från varje avdelning lyfter aktuella verksamhetsfrågor. Varje avdelning skickar även hem ett månadsbrev där mer information om verksamhetens syfte och mål samt aktuella datum delges.

Besöka förskolan

Önskas ett besök på förskolan eller om du har andra frågor går det bra att kontakta biträdande rektor Helene Bergner. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 24 augusti 2023
  • 7 december 2023

Våra avdelningar

Lingonet: 0729-96 32 30
Smultronet: 0729-96 32 29
Nyponet: 0729-96 32 28

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Slånbärets förskola

Besöksadress:
Enbärsgatan 2

Helene Bergner

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0723-510053

Jennie Åkerlind

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0721-646991

Jorun Lindskog

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0723-510066
sv