Södertorps förskola

Södertorps förskola ligger vackert i ett bostadsområde nära till parker och temalekplatser. Runt förskolan finns en stor gård som bjuder in till lek, rörelse och skapande mötesplatser där barn får utveckla sina sociala såväl som motoriska färdigheter med varandra.

Om förskolan

Södertorps förskola ingår i ett förskolområde tillsammans med Per Albin hems förskola, Ärtgårdens förskola och Spinneriets förskola. Hos oss är vi cirka 115 barn och 20 pedagoger. Vi är fördelade på sex avdelningar för yngre- och äldre barn.

Förskolan har en inbyggd atriumgård med högt i tak och mycket ljusinsläpp. Här samlas barn från olika avdelningar för olika kreativa lek-, bygg- och skapande aktiviteter. I vår ateljé finns all sorts material tillgängligt för den nyfikne. Inne på förskolan finns också vårt kök, här lagas alla måltider av vår kock. På förskolan finns också lådcyklar som kan ta oss ut till fler spännande platser i staden.

Utbildning i förskolan

På Södertorps förskola ligger fokus på ett lustfyllt lärande genom utforskande och lek. Trygghet, omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och vi värnar om att barnen ska ha ett stort inflytande på verksamheten.

Under 2023/2024 har förskolan gemensamt valt att arbeta med kreativa uttrycksformer i tillgängliga lärmiljöer samt digitalt meningsskapande. Varje barngrupp och arbetslag knyter an dessa områden till sina olika tema-arbeten och projekt. För att skapa goda förutsättningar för varje barn att lära och utvecklas är lärmiljöerna anpassade efter barngruppens intressen och behov. Hos oss bedrivs utbildningen både inomhus och utomhus.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar på en avdelning samt att barnen har tillgång till den gemensamma atriumgården. Innan frukost finns personal från varje avdelning på plats och vi äter frukost klockan 8.00 på respektive avdelning. Under förmiddagen fördelar vi oss i olika grupper för att leka, läsa och arbeta med vårt tema eller projekt. Det finns utrymme för både planerade och spontana aktiviteter.

Lunch serveras på varje avdelning cirka 11.15 därefter har alla barn någon form av vila eller avkopplande stund. Eftermiddagen ger också möjlighet för lek, tema eller projekt. Mellanmål äter vi gemensamt cirka 14.15 och därefter fortsätter aktiviteter både inomhus och utomhus. Under sen eftermiddag är vi ofta tillsammans på en gemensam avdelning eller utomhus.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att du och ditt barn är på förskolan kortare dagar i början och sedan utökas tiden. Det är viktigt att du som förälder känner dig redo och trygg med att lämna ditt barn hos oss.

Under inskolningen är det du som förälder som vägleder ditt barn in i förskolans värld. Om du som förälder är positiv och aktiv hjälper du ditt barn förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet. Du får också chans att lära känna pedagoger och barn på avdelningen.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder föräldramöte på höstterminen där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna håller i den viktigaste kontakten – den som sker dagligen i hallen vid hämning och lämning. Under vårterminen erbjuder vi utvecklingssamtal och möjlighet till fler utvecklingssamtal eller uppföljning finns.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du kontakta förste förskollärare Johanna Lundvall. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 augusti 2023
  • 16 november 2023

Våra avdelningar

Fiolen: 0721-58 27 97
Gitarren: 0721-58 27 92
Harpan: 0721-58 27 96
Maracas: 0721-58 27 95
Pianot: 0721-58 27 93
Trumman: 0721-58 27 94

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv