Södra Sommarstadens förskola

Södra Sommarstadens förskola är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne. Förskolan är uppdelad på två hus med fyra avdelningar i varje hus. Alla avdelningar är åldersblandade.

I området finns en rektor, tre biträdande rektorer och två förste förskollärare och cirka 70 engagerade medarbetare. Hela ledningsgruppen finns nära verksamheterna. I vårt förskoleområde ingår Sommarbäckens förskola, Södra Sommarstadens förskola, Södra Sommarstadens OB-förskola och Änggårdens allergi­förskola. Förskolorna ligger intill varandra och har ett nära samarbete. Förskolorna har närhet till förbindelser som cykelstråk, tåg och buss.

Lek, lärande och utveckling

Vi utgår från förskolans läroplan, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Arbetet organiseras i mindre grupper under dagen med närvarande pedagoger.

Vi arbetar med att Läroplanen och Barnkonventionen i vardagen och ger varje barn förutsättningar att utvecklas, vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning sina rättigheter.

Vi har ett projekterande arbetssätt och tar tillvara på barns förundran och tankar som en grund för olika projekt. Vi erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen. På så sätt arbetar vi målstyrt med att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande.

Måltider

Maten tillagas i Södra Sommarstadens centralkök. Vi lagar klimatsmart mat och använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån. Förskolan och köket arbetar tillsammans för att alla ska känna matglädje och må bra av maten.

Öppettider

Förskolan är öppen på vardagar, måndag-fredag 6.15 till 18.00.
Vi har inte öppet på helgdagar.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 30 januari 2023

Kontakta oss

B-huset
Blåbäret: 0766-33 78 31
Krokodilen: 0766-33 77 64
Musen: 0766-33 77 90
Snobben: 0766-33 77 98

D-huset
Fullmånen: 0709-16 33 72
Lila Regnbågen: 0709-16 33 73
Nymånen: 0709-16 33 51
Röda Regnbågen: 0709-16 33 36

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv