Sofieholms förskola

Sofieholms förskola ligger på en grön, rymlig hörntomt i Lindeborgsområdet. Förskolan består av sju avdelningar fördelade i två byggnader. Hos oss har vi ett sagotematiskt arbetssätt där barnen dagligen får möta och utforska litteratur.

Om förskolan

Vi har en stor gård med många möjligheter till lek och utforskande. I förskolans huvudbyggnad finns fyra avdelningar för barn som är 1–3 år. Här finns också två lekhallar där barnen möts över avdelningarna. I ”paviljongen” finns två avdelningar för barn 3–4 år och en avdelning för barn som är fem år. I huvudbyggnaden finns det också ett kök där all mat tillagas av vår kock.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar sagotematiskt där en bok med dess karaktärer ligger som grund. Det ger ett lustfyllt lärande där barns idéer och nyfikenhet blir utgångspunkt för fortsatt utveckling. På förskolan finns ett förskolebibliotek som alla barn har tillgång till. Naturen är ett stående inslag hos oss. Vi har en stor gård, närliggande park och möjlighet att ta oss ut med lådcyklar. Vi erbjuder digitala verktyg som bidrar till lärande och meningsskapande – som att utforska insekter, göra film eller simma i ett projicerat hav!

En dag på förskolan

När förskolan öppnar välkomnas barnen i en av lekhallarna. Klockan 7 går de äldre barnen till paviljongen. Klockan 8 serverar vi frukost på avdelningarna. Vid 9-tiden har avdelningarna samling. Därefter sker undervisning i mindre grupper utifrån det sagotematiska arbetssättet. Sagans karaktärer finns med i den dagliga utbildningen och används för att erbjuda barnen olika utmaningar och uppdrag inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och värdegrundsfrågor. Innan lunch samlas barnen för reflektion kring förmiddagens lek och aktiviteter.

Klockan 11 äter barnen lunch. Efter lunch sover de yngsta barnen och de äldre vilar eller har olika aktiviteter på sina avdelningar. Mellanmål serveras klockan 14 och därefter har vi ofta utbildning utomhus. Från klockan 16 samarbetar avdelningarna för de yngre barnen och när klockan är 16.45 går även de äldre barnen till huvudbyggnaden.

Introduktion och inskolning

Vi bjuder in vårdnadshavare på ett inskolningssamtal innan barnet börjar på förskolan. Då får vi tillfälle att lära känna varandra och berätta mer om förskolan. Inskolningen brukar pågå 1–2 veckor, men barn har olika behov och ibland kan inskolningen därför ta längre eller kortare tid. Vår utgångspunkt är att alltid vara lyhörda för varje enskilt barns behov. 6-8 veckor efter inskolning, när alla intryck har mognat, bjuder vi in vårdnadshavare till ett uppföljningssamtal där vi pratar om hur barn och vårdnadshavare upplever den första tiden på förskolan.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder två föräldramöten per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Ett av dessa sker i form av ett ”drop in”. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och skickar även information via mail. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år. Utvecklingssamtalen är fördelade över året och erbjuds i månaderna kring barnets födelsedag.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Kerstin Skorup. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 22 september 2023
  • 6 november 2023

Våra avdelningar

Fiolen: 0721-80 09 48
Flöjten: 0721-80 09 49
Gitarren: 0708-70 81 52
Klarinetten: 0721-80 09 46
Harpan: 0721-80 09 40, 0708-70 81 53
Trumman: 0721-80 09 47
Kök: 0709-59 56 18

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv