Solbackens förskola

Solbackens förskola är vackert belägen i Stadionområdet, nära fin natur och Malmös parker. Förskolan består av sex avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år.

Om förskolan

Hos oss prioriteras barnens utevistelse och förutom förskolans egen gård finns även möjligheter till utforskande av närmiljön, temalekplatser och parker. Med våra eldrivna lådcyklar tar vi oss lätt ut i samhället där barnen får ta del av stadens kulturutbud, besöka havet och göra studiebesök.

Avdelningarna är uppdelade på tre olika adresser:

  • Juvelen ligger på Stensjögatan 22–24
  • Onyxen ligger på Stadiongatan 61 A
  • Diamanten, Rubinen, Safiren och Smaragden ligger på Stadiongatan 63

Vi har ett nära samarbete med förskolorna Stadionparken och Lorensborg.

Utbildning i förskolan

Hos oss utgår utbildningen ifrån barnens lekfullhet, nyfikenhet och kreativitet. Barnen är delaktiga och har inflytande. Vi arbetar projektinriktat och fokuserar på olika utvecklingsområden utifrån läroplanen samt barnens intressen och behov. För att ge barnen en bra utbildning väljer vi metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, bland annat med fokus på språk, mångfald, värdegrund och lärande miljöer. Förskolan använder det digitala dokumentationsverktyget Unikum för att synliggöra alla barns utveckling och lärande.

En dag på förskolan

Barnens utbildning sker både inomhus och utomhus varje dag. Frukostbuffé serveras klockan 7.30–8.30 för de barn som kommer tidigt till förskolan. På förmiddagen erbjuds frukt/smörgås. Klockan 11.15 serveras lunch som kommer från Södra Sommarstadens centralkök. Efter lunch vilar de barn som har behov av det. De barn som är kvar på eftermiddagen får mellanmål klockan 14.15 och frukt cirka klockan 16.30. Förskolan erbjuder en varierad, hälsosam och sockersnål kost.

Introduktion och inskolning

Hos oss jobbar vi med föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du är med ditt barn i verksamheten kl. 9-14 den första dagen och sedan kl. 9-15 under två till tre dagar. Under den tiden är det du som tar hand om ditt barn och hjälper till med exempelvis mat, vila och blöjbyten. Detta gör vi för att både ditt barn och du ska känna trygghet i den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Samverkan och dialog är viktigt för att vi tillsammans ska skapa goda förutsättningar för ditt barn. Vi värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning men har även flera andra forum och kanaler för vårdnadshavare. Varje vår har vi utvecklingssamtal så att du kan få inblick i ditt barns lärande. Cirka en gång per termin har vi forum för samråd där vi samverkar kring utbildningsfrågor. Utöver det skickar vi ut aktuell information via lärportalen Unikum.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Christina Nilsson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 8 september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Juvelen: 0709-77 20 65
Onyxen: 0709-64 10 81
Diamanten: 0768-65 21 09
Rubinen: 0768-65 21 94
Smaragden: 0708-26 34 58
Safiren: 0768-65 21 50

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv