Sommarängens förskola

Almgårdens förskola

Sommarängens förskola ligger intill Röda Höja med närhet till grönområden och lekplatser. Förskolan består av fyra avdelningar. Barnen serveras god och näringsrik mat från vårt eget tillagningskök.

På Sommarängen möter barnen nyfikna och närvarande pedagoger som utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Vi arbetar aktivt med ett gemensamt tema ”3600 barns berättelser”, som syftar till att ge barnen möjlighet att bli lyssnade på och att utmanas i sina tankar.

Barns delaktighet och inflytande

Barnen har inflytande och delaktighet i sin lärmiljö som förändras kontinuerligt efter deras intressen och behov. Undervisningen sker såväl inne som ute för att optimera barnens utveckling och lärande.

Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten och strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete.

Prioriterade utvecklingsområden

Sommarängens prioriterade utvecklingsområde: Förskola-hem. Prioriterat utvecklingsområde för Öster 9: Digital kompetens i förskolan.

Styrdokument

Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019) är våra styrdokument. De ligger till grund för hur vi planerar, genomför samt utvärderar utbildningen.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 9 december 2022
  • 9 februari 2023
  • 10 maj 2023

Kontakta oss

Vitsippan: 0703-42 43 67
Blåsippan: 0703-42 45 12
Prästkragen: 0703-424373
Vallmon: 0733-57 98 32

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv