Stockrosens förskola

Stockrosens förskola ligger centralt i Rosengård med närhet till grönområde och flera inbjudande lekplatser. Förskolan har åtta avdelningar där fyra avdelningar är för de yngre barnen, 1–3 år och de andra fyra för de äldre, 3–6 åringar.

Om förskolan

Hos oss finns inbjudande miljöer som förändras utefter barnens behov och intressen. Vi har bland annat en stor ateljé för skapande och ett eget bibliotek för den nyfikne.

Förskolan har tre åldersanpassade gårdar som bjuder in till bland annat cykling, klättring samt sand- och vattenlek. Här finns även odlingslådor där barnen och pedagogerna odlar tillsammans och lär sig om vägen från frö till planta.

Utbildning i förskolan

Barnen på Stockrosen får en varierad och lekfull undervisning, såväl inomhus som utomhus, där språket är i fokus. Vi erbjuder en verksamhet där barnen får utforska och uppleva med alla sina sinnen. På förskolan utforskar barn och pedagoger tillsammans med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga. Utevistelse är en viktig del av vår pedagogik och vi är ute dagligen på vår gård och i närområdet. Vi använder dessutom våra lådcyklar för att ta oss utanför förskolans värld och upptäcker staden tillsammans.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 på förskolans gemensamma öppningsavdelning. När klockan är 7.30 går barn och pedagoger till respektive avdelning där det serveras en näringsrik och varierad frukost klockan 8.00. På förmiddagen erbjuds barnen planerad undervisning i både helgrupp och mindre grupper. Undervisningens består av varierande aktiviteter kopplade till varje avdelnings projekt. Alla barn erbjuds högläsning varje dag och vi arbetar både inomhus och utomhus.

Klockan 11.15 serveras det lunch på respektive avdelning. Efter lunch sover de yngsta barnen och de äldre barnen får först en uppevila med en sagostund för att sedan gå ut på gården. Vi äter mellanmål klockan 14.00 och därefter finns det tid för lek och lärande. Klockan 16.00 slår avdelningarna ihop sig på stängningsavdelningen och förskoledagen avslutas tillsammans, oftast utomhus. Förskolan stänger 17.30.

Introduktion och inskolning

Vi erbjuder en föräldraaktiv inskolning på cirka en till två veckor. Inskolningen anpassas efter ditt barns och dina behov vilket innebär att dagarna i början är lite kortare och utökas efterhand. Den första dagen hålls ett inskolningssamtal av en pedagog. Vi utgår ifrån att inskolningen lägger grunden för barnets trygghet och fortsatta utveckling och lärande. En inskolning handlar om barns delaktighet i gemenskapen i förskolan. Alla barn har olika behov, intressen och förutsättningar - därför är det viktigt att vi hjälps åt för att just ditt barn ska få en mjuk övergång in till förskolans värld.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi strävar efter en positiv kontakt som bygger på trygghet och ömsesidigt förtroende mellan barn, föräldrar och personal. Det dagliga mötet är helt avgörande för stora och små och vi tänker mycket kring bemötande och förhållningssätt vid lämning och hämtning.

En gång om året erbjuder vi utvecklingssamtal. Vi har även ett föräldramöte varje år där pedagogerna berättar om undervisningen och barnens vardag.

Besöka förskolan

Om du önskar besöka förskolan eller har andra frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor Christine Eskilsson eller förste förskollärare Jenny Vincent-Vivian. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • Datum för 2023 dyker strax upp här.

Våra avdelningar

1-3 år
Laban: 0733-68 09 19
Labolina: 0733-68 14 19
Mamma Mu: 0733-68 13 93
Kråkan: 0733-68 12 09

3-6 år
Pettson: 0733-67 85 58
Findus: 0733-68 09 98
Alfons: 0733-68 14 18
Milla: 0733-68 12 87

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv