Svängedammens förskola

På Svängedammens förskola möter barnen en lustfylld utbildning där de utmanas i sitt lärande utifrån nyfikenhet, intressen, förmågor och behov.

Om förskolan

Förskolan har fem avdelningar, Gul och Grön för de yngsta, Blå och Röd för 3-5-åringar och Regnbågen för de som går sitt sista år på förskolan. På morgonen har vi frukostbuffé och delar sedan upp oss till våra avdelningar för att fortsätta dagen med lek, undervisning och utforskande.

Svängedammens förskola har stora grönytor för rörelse och lek samt nära till naturen i området runt förskolan.

Utbildning i förskolan

Vi har ett arbetssätt där utbildningen formas efter barnens intresse och behov. Detta innebär att pedagogerna arbetar lyhört och tar vara på barnens idéer vilket gör att de känner sig engagerade och delaktiga. Vi organiserar och för spontan och planerad undervisning såväl inomhus som utomhus. Material och aktiviteter är anpassat efter mognad och ålder. Vi vill att barnen får uppleva fantasi, kreativitet, lek, natur och hälsa på ett kul och lekfullt sätt.

Varje läsår utgår vi från en gemensam bok eller ett tema där alla arbetslag skapar magiska och lekfulla projekt tillsammans med sina barngrupper.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 6.15. Vid 7.30 samlas vi och äter frukostbuffé på avdelning Blå.

Under förmiddagen fokuserar vi på terminens projekt genom olika undervisningsaktiviteter både inomhus och utomhus. Barnen delas in i mindre grupper som får delta i olika undervisningssituationer samt fri lek.

Runt 11.00 äter vi lunch och mellan 11.30 och 13.45 sover de barnen som behöver.

Vid 14.00 äter vi mellanmål. Ibland äter vi ute beroende på vädret. Mellan 14.00 och 16.30 har avdelningarna olika aktiviteter inne eller ute.

Vid 16-16.30 slås avdelningarna samman antingen på stängningsavdelningen eller ute fram till 17.30.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår under två veckor. Upplägget kan anpassas efterhand och det är barnets behov som styr. Räkna med att vara med hela dagar första veckan. Det är viktigt att vårdnadshavare känner sig redo och trygg med att lämna sitt barn. Självklart samarbetar vi kring barnets behov för att inskolningen ska bli så bra som möjligt.

Innan inskolningen eller under inskolningens första vecka har pedagogerna på avdelningen ett inskolningssamtal med vårdnadshavaren för att lära känna er och ert/era barn.

Kommunikation med vårdnadshavare

Förskolans pedagoger är de som känner ert/era barn. Därför vill vi att vårdnadshavare i första hand tar kontakt med pedagogerna för frågor kring utbildningen och omsorgen. Pedagogerna ger information om dagen vid lämning och vill man ha mer information är det bara att fråga.

Under året anordnas drop-in eller föräldramöten. Vi har även ett lärandesamtal/utvecklingssamtal där det enskilda barnet är i fokus. Extra samtal under året kan ordnas och det går bra att fråga pedagogerna om detta.

Kommunikation sker också via appen Tempushemma. Här skriver vårdnadshavare även in barnets schema, frånvaro och ledighet.

Besöka förskolan

Vill du besöka Svängedammens förskola? Kontakta gärna vår biträdande rektor Linda Leifsdotter och boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 11 september
  • 24 november

Våra avdelningar

Gul: 0738-56 93 75
Grön: 0738-56 93 78

Blå: 0738- 56 93 76
Röd: Tel: 0738-56 93 77

Regnbågen: 0721-58 50 19

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv