Svansjöns förskola

Vi är en mångkulturell förskola med språket som viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar med att utveckla barnens olika förmågor där leken och samspelet mellan barnen har stor betydelse.

Förskolan arbetar efter läroplanen och Malmö stads värdegrund
där trygghet, tillit, demokrati och inflytande är viktiga ledord. På Svansjöns förskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Våra avdelningar

Vi arbetar med åldershomogena grupper; fyra avdelningar med yngre barn och fem avdelningar med äldre barn, inklusive en cykelavdelning.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar 2023:

  • 21 september 2023
  • 22 september 2023

Kontakta oss

Paletten: 0731-42 94 67, ingång A 
Trumpeten: 0731-42 94 53, ingång B

Kritan: 0731-42 94 65, ingång C
Trollflöjten: 0731-42 94 56, ingång D

Trubaduren: 0731-42 94 61, ingång E
Kulissen: 0731-42 94 52, ingång F

Krumeluren: 0731-42 94 64, ingång G​
Pärlfisken: 0731-42 94 76, ingång H

Hjulia: 0731-42 94 71, ingång H
Köket: 0731-41 61 47

Om man vill komma och titta på förskolan går det bra att boka in sig. För tidsbokning kontakta: Cecilia Areheim, biträdande rektor, 0703-36 02 61

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv