Tegelmurens förskola

Tegelmurens förskola är en liten enhet med två avdelningar. Vi lägger stor vikt vid att målinriktat arbeta för god hälsa och sund livsstil.

Vi går på promenad varje dag och strävar efter att alla barn ska känna delaktighet, glädje och trygghet utifrån sina egna förutsättningar.

Tegelmurens avdelningar har flera små rum vilket ger barnen möjlighet att leka och utvecklas i mindre grupper. Varje avdelning har också ett större rörelserum där alla barn kan samlas och som bjuder in till rörelse med mer svängrum.

Vår stora, fina gård ger barnen möjligheter att hoppa, springa, klättra och använda fantasin för att stimulera både fysisk och kognitiv utveckling.

Viktiga datum

Förskolan har stängt för verksamhetsutveckling:

  • 3/6-2022
  • 7/9-2022
  • 2/12-2022

Kontakta oss

Månen: 0766-394948
Solen: 0766-395142

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv