Trädgårdens förskola

Trädgårdens förskola

I januari 2020 öppnade Trädgårdens förskola. Trädgårdens förskola finns i nybyggda lokaler intill Gyllins Trädgård med skogen och fälten alldeles inpå knuten.

På förskolan finns 10 avdelningar samt flera gemensamma utrymmen. Det finns förskolebibliotek, naturateljé, musik- och mediatorg, skaparverkstad, sinnesrum samt ett extra rolleksrum. Utemiljön inbjuder till mycket fysisk rörelse med lek, utforskande och lärande på en gård med ett rikt utbud av olika växter, bärbuskar, träd och kullar.

På Trädgårdens förskola fokuserar vi på att tillsammans med barnen skapa en hållbar utveckling med inriktning Hälsa, Natur och Miljö.

Hälsa

Förskolan fokuserar på barnens fysiska och psykiska hälsa och välmående. Barnen ges möjlighet till rörelse, aktiv utevistelse samt vällagad och näringsriktig mat som förskolans egen kock tillagar på förskolan. Förskolan har ett aktivt värdegrundsarbete som stödjer samspelet mellan barnen och mellan barn och pedagoger på förskolan.

Natur

Förskolan använder naturen som ett arbetsredskap, både inomhus och utomhus. Barnen ges möjligheter att följa naturen i närmiljön samt att få kunskaper om ett ekologiskt och hållbart förhållningssätt.

Miljö

Förskolan värnar om vår miljö genom att pedagoger och barn gemensamt tar ansvar för den miljö vi vistas i både ute och inne. Förskolan arbetar med att skapa en förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar och samspelar med varandra. Samt att de råvaror som används vid matlagning i mycket hög utsträckning är ekologiskt och Fairtrademärkt.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavarna är en viktig del av förskolan. Förskolan strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med alla vårdnadshavare och stor vikt läggs vid den dagliga kontakten under lämning och hämtning. Förskolan erbjuder även olika typer av forum för att skapa delaktighet samt informera om utbildningen.

Styrdokument

Förskolans verksamhet och innehåll utgår från Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt Barnkonventionen (2019). Dessa styrdokument är de som ligger till grund när förskolan planerar, genomför samt följer upp och utvärderar utbildningen. Som styrdokumenten anger ska omsorg, utveckling och lärande bilda en helhet med hjälp av lek och utforskande.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 17 februari 2022
  • 25 april 2022

Kontakta oss

Broccolin: 0768-99 40 90
Bönan: 0729-96 32 26

Chilin: 0709-24 95 20
Majsen: 0709-24 85 25

Pumpan: 0729-96 32 22
Rädisan: 0729-96 32 23

Sparrisen: 0734-16 36 92 
Spenaten: 0732-43 60 41

Squashen: 0729-96 32 21
Ärtan: 0729-96 32 27

Ratatouille (Köket): 0731-43 16 03

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

sv