Trädgårdens förskola

Trädgårdens förskola finns i nybyggda lokaler intill Gyllins Trädgård med skogen och fälten alldeles inpå knuten. Våra två kockar lagar mat med råvaror som i hög utsträckning är ekologiska och fairtrademärkta.

Om förskolan

Förskolan är byggd i tre plan med flera gemensamma utrymmen. Vår utemiljö inbjuder till mycket fysisk rörelse med lek, utforskande och lärande. På entréplan finns fem avdelningar för förskolans yngsta barn samt gemensamma rum för vila. På plan två finns fem avdelningar för äldre barn. Där finns också naturateljé, sinnesrum, rolleksrum och förskolebibliotek. På den översta våningen finns en skaparverkstad och musik- och mediatorg.

Utbildning i förskolan

Hälsa, natur och miljö står i fokus i undervisningen hos oss. Som en del av hälsoarbetet arbetar vi aktivt med värdegrundsfrågor där stor vikt läggs vid allas lika värde, tillgänglighet och kamratrelationer. Barnen är med och driver projekt, undersöker och utforskar samt deltar i demokratiska processer. Lärmiljöerna är anpassade efter barnens tankar, mognad och intressen.

På Trädgårdens förskola använder vi naturen som arbetsredskap, både inomhus och utomhus. Vi uppmärksammar naturens skiftningar under året och har aktiviteter utomhus varje dag. Vi värnar om vår miljö genom att pedagoger och barn gemensamt tar ansvar för den miljö vi vistas i både ute och inne.

En dag på förskolan

Trädgårdens förskola öppnar klockan 6.15. Frukosten serveras från klockan 7.45 varje dag. Efter frukosten delas barnen upp i projektgrupper och har planerad undervisning inomhus eller utomhus. Vid 11-tiden serveras lunch.

Efter lunchen sover de yngsta barnen och de som inte sover erbjuds en lugn stund i form av sagoläsning eller annan avkopplande aktivitet. Mellanmål serveras cirka klockan 14.15. På eftermiddagen väljer vi oftast att gå ut och leka på vår fina gård. Förskolan stänger utomhus klockan 17.30.

Introduktion och inskolning

 Vi tillämpar vårdnadshavaraktiv inskolning, som pågår under två veckor. Under denna tid är det du som vårdnadshavare som hjälper ditt barn med exempelvis mat, vila och blöjbyte i samråd med pedagogerna. Detta gör vi för att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen och för att ni som vårdnadshavare ska få större inblick i förskolans vardag.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Utvecklingssamtal erbjuds varje år för att följa upp ert barns utveckling och lärande. Vi erbjuder även vårdnadhavarmöte en gång per år samt föräldraråd där representanter från förskolan lyfter aktuella verksamhetsfrågor. Varje avdelning skickar via vårt digitala verktyg Tempus Hemma regelbundet ut information och dokumentation om aktiviteter som sker på förskolan samt delger aktuella datum.

Besöka förskolan

Vill du besöka förskolan eller har andra frågor går det bra att kontakta biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 24 augusti 2023
  • 7 december 2023

Våra avdelningar

Broccolin: 0768-99 40 90
Bönan: 0729-96 32 26

Chilin: 0709-24 95 20
Majsen: 0709-24 85 25

Pumpan: 0729-96 32 22
Rädisan: 0729-96 32 23

Sparrisen: 0734-16 36 92 
Spenaten: 0732-43 60 41

Squashen: 0729-96 32 21
Ärtan: 0729-96 32 27

Ratatouille (Köket): 0733-02 15 97

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Trädgårdens förskola

Besöksadress:
Lönnebergagatan 59 A

Sebastian Nilsson

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
+46 721609913

Jennie Åkerlind

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0721-646991

Anna-Karin Forsberg

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0731-412165
sv