Tröskans förskola

Tröskans förskola är belägen i det nybyggda Elinegårdsområdet med närhet till Mossängens kolonier, Kalkbrottet och nybyggda innovativa lekplatser.

Våra avdelningar

Förskolan består av två våningar och åtta avdelningar i ljusa och öppna lokaler.

Vår gård

Tröskans förskolegård erbjuder ett varierat utforskande och uppmuntrar till lek, fantasi och kreativitet. På gården finns allt från musikinstrument till insektshotell och utekök.

Vår verksamhet

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. I förskolepedagogiken har leken stor betydelse och bygger på barns lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro.

Vår grundverksamhet är uppbyggd på områden som identitetsskapande, socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och Informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26-27 januari 2023

Kontakta oss

Avd Kreativiteten 1: 0723-69 79 71
Avd Kreativiteten 2: 0723-69 79 68

Avd Lekfullheten 1: 0723-69 79 53
Avd Lekfullheten 2: 0723-69 79 49

Avd Nyfikenheten 1: 0723-69 79 31
Avd Nyfikenheten 2: 0723-69 78 87

Avd Utforskaren 1: 0723-69 78 80
Avd Utforskaren 2: 0766-23 53 51

Kök: 0723-69 78 78

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv