Tröskans förskola

Tröskans förskola är belägen i det nybyggda Elinegårdsområdet med närhet till Mossängens kolonier, Kalkbrottet och nybyggda innovativa lekplatser. På Tröskans förskola finns OB-platser som är behovsprövade.

Om förskolan

Tröskans förskola är byggd i vinkel i två plan. Den översta våningen rymmer fyra avdelningar, förskolans stora torg och ateljéer. Den nedersta våningen rymmer fyra avdelningar, kapprum och förskolans lilla torg. Alla fönster i byggnaden är låga så att barnen kan se ut över närområdet och förskolegården. Gården erbjuder ett varierat utforskande och uppmuntrar till lek, fantasi och kreativitet. På gården finns allt från musikinstrument till insektshotell och utekök. Gården är indelade i två zoner var av en riktar sig till förskolans yngsta barn.

OB-platserna på förskolan är till för barn med vårdnadshavare som arbetar på obekväma arbetstider. För barn som har OB-plats är förskolan öppen alla dagar på året mellan 6.00-22.00.

Utbildning i förskolan

På Tröskan möts barnen av personal som lyssnar respektfullt och medvetet. Vi strävar efter att barnen skall ha förutsättningar att lära och utvecklas utifrån deras intresse, behov och nyfikenhet. Barns delaktighet och inflytande ligger till grund för hur miljön är utformad och för planeringen av utbildningen. Delaktighet och inflytande är något barnen har rätt till.

På förskolan lägger vi grunden till ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla våra barn. I förskolepedagogiken har leken stor betydelse och bygger på barns lust, nyfikenhet och behov av att få utforska sin tillvaro.

Vår grundverksamhet är uppbyggd på områden som identitetsskapande, estetiska uttrycksformer, socialt samspel, motorik, språk, matematik, naturvetenskap och informations- och kommunikationsteknik (IKT).

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 och för OB-placerade barn klockan 6.00. Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 7.30 varje dag.

Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i sina grupper inför dagens planerade undervisning och aktiviteter som tar sin utgångspunkt i ett projektorienterat arbetssätt. Grupperna arbetar både inomhus och utomhus.

Innan lunch har alla avdelningar samling där vi pratar om vad vi gjort i våra projektgrupper men även sjunger, rimmar och ramsar. Alla avdelningar äter en gemensam lunch cirka 11.15. Efter lunchen sover de barn som har behov av det ute och de andra barnen vilar på sina avdelningar.

Vi äter mellanmål klockan 14.15.

Vid 16.30 slår alla avdelningar ihop sig på den lilla gården. Klockan 17.30 stänger förskolan för de barn som inte har en OB-placering. Klockan 18.00 serveras kvällsmat. Förskolan stänger klockan 22.00 för de barn som har en OB-placering.

Introduktion och inskolning

Förskolan arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn i verksamheten och det är du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för att du som vårdnadshavare ska få veta hur ditt barn haft det under dagen. Förskolan kommunicerar även genom appen Tempus hemma, där du som vårdnadshavare får information från ditt barns avdelning. Frånvaroanmälan om ditt barn är sjukt eller ledigt görs via Tempus hemma.

Hos oss erbjuder vi utvecklingssamtal en gång per läsår samt bjuder in till möte för vårdnadshavare i form av olika sammankomster. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till delaktiga i utbildningen genom förskolesamråd där rektor bjuder in vårdnadshavare samt representanter från förskolan till dialog utifrån olika områden eller teman kopplat till förskolans uppdrag och utbildning.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med förste förskollärare Linda Thörn. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 augusti 2023
  • 27 oktober 2023

Våra avdelningar

Kreativiteten 1: 0723-69 79 71
Kreativiteten 2: 0723-69 79 68

Lekfullheten 1: 0723-69 79 53
Lekfullheten 2: 0723-69 79 49

Nyfikenheten 1: 0723-69 79 31
Nyfikenheten 2: 0723-69 78 87

Utforskaren 1: 0723-69 78 80
Utforskaren 2: 0766-23 53 51

Köket: 0723-69 78 78

Telefon OB-tider: 0708-35 81 75

Kontakta oss

Tröskans förskola

Besöksadress:
Tröskgatan 3

Annika Williamsdotter

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0729-871414

Marie Mårtensson

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
+46 706762681

Linda Thörn

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 738566714
sv