Visans förskola

Hos oss erbjuds barnen skapande, lek och lärande i en kreativ miljö. Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Alla barns rätt är att det är roligt och inspirerande, att växa, utvecklas och lära och ha hopp om en meningsfull framtid.

Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete. Genom den synliggör vi barn och pedagogers lärande.

Vår värdegrund

På Visans förskola bygger vi vår verksamhet utifrån värden som: trygghet, glädje, respekt, bemötande och kommunikation.

Alla, barn som föräldrar, ska känna sig trygga i vår verksamhet. Trygghet för oss på Visan är att känna tillit och samhörighet. Genom glädje utvecklas vi tillsammans till trygga, kreativa och självständiga individer. Vi visar respekt och värdesätter varandra för den man är och tar tillvara på varandras olikheter. Alla som kommer till Visans förskola ska känna sig välkomna och alltid få ett positivt bemötande. På Visans förskola utgår vi ifrån en professionell och tydlig kommunikation som bygger på ömsesidig respekt och förståelse för varandra.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar då förskolan är stängd för gemensam utbildning för alla medarbetare. Vid behov av tillsyn dessa dagar kan det ordnas på annan förskola men måste meddelas minst två veckor innan.
Vårterminen 2021 är det stängt.........

Kontakta oss

Cymbalen: 073-4473911 (öppning- och stängningsavdelning)
Gitarren: 073-4453147
Kastanjetten: 076-89415 31
Myran: 073-3260176
Nyckelpigan: 076-8941296
Tamburinen: 070-8854298
Trumman: 073-4474079
Köket: 070-8268416

Förskolans sidor

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Senast ändrad: