Visans förskola

Visans förskola finns i stora och ljusa lokaler fördelade på sju avdelningar. Runt förskolan sträcker sig två stora utomhusgårdar samt tre inhägnade gårdar. Här har barnen stora möjligheter att utveckla sin motorik och lek.

Om förskolan

På Visans förskola arbetar vi i grupper indelade efter ålder. På avdelningarna Trumman, Gitarren och Kastanjetten går de yngsta barnen. På Cymbalen och Tamburinen går mellanbarnen och på Nyckelpigan och Myran går de äldsta barnen. På vår förskola arbetar vi projekterande och utforskande med utgångspunkt i barnens nyfikenhet och intressen. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer så att de känner sig delaktiga.

Utbildning i förskolan

På Visans förskola organiserar vi de pedagogiska aktiviteterna så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Vi har ett särskilt fokus språkutveckling och för oss är det viktigt med arbetssätt och miljöer där barn och pedagoger på ett lustfyllt och lekfullt sätt kan utveckla språket. Vi strävar efter att digitala verktyg ska ses som naturliga redskap för att nå ökad måluppfyllelse i utbildningen. Vi arbetar också för att lyfta det pedagogiska arbetet i utemiljön.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Klockan 8.00 är det dags för frukost. Vid nio är alla barn på plats och då delar vi in oss i mindre grupper. Vi arbetar projekterande som innebär att innehållet i verksamheten styrs av barnens intresse och nyfikenhet med fokus på det pågående projektet. Vi använder oss av miljöer både inne och ute. Vi brukar äta frukt någon gång under förmiddagen.

Vid 11.30 äter vi lunch. Vi har en kock och ett köksbiträde som lagar all mat i förskolans kök. Efter lunchen sover de yngre barnen. De äldre barnen lyssnar på en saga eller har en stund för avkoppling och sedan går de ofta ut på någon av gårdarna. Mellanmål serveras klockan 14.30. När vädret tillåter äter vi mellanmål utomhus. Klockan 16.30 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och avslutar förskoledagen tillsammans. Klockan 18.00 stänger förskolan.

Introduktion och inskolning

När ditt barn börjar förskolan hos oss börjar vi med en inskolningsperiod. Hur lång inskolningsperioden är skiljer sig från barn till barn, men vi brukar räkna med ungefär två veckor. De första dagarna är barnet hos oss kortare stunder tillsammans med vårdnadshavare. Efterhand som barnet börjar bli tryggt provar vi att barnet är själv i barngruppen. Det är viktigt att vårdnadshavarna är tillgängliga under den här perioden och snabbt kan komma till förskolan om det skulle behövas. Vi utökar barnets vistelsetid successivt under inskolningsperioden.

Besöka förskolan

Är du nyfiken på att besöka Visans förskolas eller har andra frågor kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 18 augusti 2023
  • 6 oktober 2023
  • 8 mars 2024
  • 31 maj 2024

Våra avdelningar

Cymbalen: 0734-47 39 11 (öppning- och stängningsavdelning)
Gitarren: 0734-45 31 47
Kastanjetten: 0768-94 15 31
Myran: 0733-26 01 76
Nyckelpigan: 0768-94 12 96
Tamburinen: 0708-85 42 98
Trumman: 0734-47 40 79

Köket: 0708-26 84 16

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

sv