Vitklintens förskola

Vitklintens förskola lägger stor vikt på leken, inne såväl som ute. Genom leken lär sig barnen socialt samspel med respekt och empati men tränar också sin motorik.

Språkutveckling är en väsentlig del i leken för att stärka självkänslan hos barnen och tron på deras egen förmåga.

Vitklintens förskola har en tydlig verksamhet med klara mål för barnen. Vi vill att barn och föräldrar ska vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. På så sätt skapar vi en trygg och trivsam miljö.

Viktiga datum

Förskolan är stängd följande dag för verksamhetsutveckling:

  • 10 februari 2023
  • 12 maj 2023

Kontakta oss

Röda huset:
Solstrålen: 0768-91 85 84
Regnbågen: 0768-91 79 46
Kök: 0768-91 82 51

Blåa huset:
Stjärnfallet: 0768-91 79 71
Snöflingan: 0768-91 79 73
Iskristallen: 0768-91 85 36
Havsbrisen: 0768-91 86 35
Vattendroppen: 0768-91 86 98
Kök: 0768-91 82 17

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv