Vitklintens förskola

Vitklintens förskola ligger på Rosengård, i närheten av Rosengårdsbadet. Hos oss går barn i åldrarna ett till sex år.

Om förskolan

På Vitklinten finns det sju avdelningar vilka är åldersindelade på 1–3 år och cirka 3–6 år. Hos oss anpassar vi våra rum och material efter barnens behov och intresse. Barnen får upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka. Just leken tycker vi är viktig då den lär barnen socialt samspel med respekt och empati samtidigt som de får träna sin motorik.

Förskolan har två kök. Vi använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån och serverar minst två vegetariska måltider i veckan.

Utbildning i förskolan

Vi arbetar med temat barns berättelser. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Vår vision är att varje barn ska känna längtan och lust till lek och lärande. Förskolan jobbar för att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Hos oss får ditt barn utvecklas genom att skapa och utforska, både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Vi utgår från förskolans läroplan, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik.

En dag på förskolan

På Vitklinten öppnar vi klockan 6.15. Först samlas vi på en och samma avdelning men runt klockan 7.30, delar vi upp oss. Vi serverar frukost klockan 8.00 varje dag. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i sina projektgrupper och går tillsammans igenom vad vi ska göra under dagen. Hos oss arbetar vi både inomhus och utomhus. Under förmiddagen äter vi dessutom frukt.

Varje dag serverar vi varierade och näringsrika måltider. Lunchen serveras klockan 11.00-11.30. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila där vi bland annat läser sagor tillsammans.

Vi äter mellanmål klockan 14.30 och de allra flesta dagarna erbjuds barnen utevistelse även på eftermiddagen. Klockan 16.00 slår vi ihop oss på stängningsavdelningen och varvar ner för att avsluta förskoledagen tillsammans.

Introduktion och inskolning

Inskolningen pågår två veckor och upplägget anpassas efter barnets behov. En av pedagogerna kommer att vara särskilt ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla nya barn. Du som vårdnadshavare känner ditt barn bäst och sitter på värdefull information för oss. Vi kommer att fråga vad ditt barn är van vid, vad barnet tycker om att leka med, hur barnet vill bli tröstat och så vidare.

Målet med inskolningen är att du ska ha god insikt i verksamheten och veta vad ditt barn upplever på förskolan. Du får också chans att lära känna pedagoger och barn på avdelningen.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Varje år erbjuds ett utvecklingssamtal samt ett föräldramöte. På föräldramötet informerar pedagogerna om det pedagogiska innehållet och du som vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Louise Nyholm eller förste förskollärare Susanne Sköldbäck. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1september 2023
  • 17 november 2023

Våra avdelningar

Röda huset:
Solstrålen: 0768-91 85 84
Regnbågen: 0768-91 79 46
Kök: 0768-91 82 51

Blå huset:
Stjärnfallet: 0768-91 79 71
Snöflingan: 0768-91 79 73
Iskristallen: 0733-68 90 49
Havsbrisen: 0768-91 86 35
Vattendroppen: 0768-91 86 98
Kök: 0768-91 82 17

Kontakta oss

sv