Rätt till förskola

Ditt barn har rätt till förskoleplats senast fyra månader efter ansökan, om inte ett senare datum önskas.

Malmö stad ansvarar för att alla barn som är bosatta eller vistas i kommunen ska erbjudas förskoleverksamhet. Du kommer att få en förskoleplats på ditt garantidatum någonstans i Malmö stad. Platsgaranti gäller inte för barn som önskar att byta mellan två kommunala förskolor. Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder.

Rätt till förskoleplats gäller för dig som är:

  • Arbetar eller studerar
  • Arbetssökande
  • Föräldraledig

Även barn som har speciella behov på grund av familjens situation eller av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt till förskola.

Rätt till förskoleplats kan också gälla för dig som är:

  • asylsökande,
  • har tidsbegränsat uppehållstillstånd,
  • studerar eller arbetar enligt EU-rätten, EES-avtalet eller avtalet om fri rörlighet för personer,
  • samt för barn som vistas här utan tillstånd.

Dock måste du fortfarande uppfylla ovanstående sysselsättningskrav eller ha speciella skäl för att rätten till förskoleplats ska gälla.