$left
$middle

Ansökan inför läsår 2022/2023 - för dig som flyttar till eller inom Malmö eller vill byta från fristående till kommunal skola

Första ansökningsperioden till läsåret 2022/2023 stänger den 1 juli 2022 för att ni ska få ett garanterat beslut före terminsstart. Ansökningar till det nya läsåret kommer handläggas under juli månad och då är även beslut planerade att skickas ut. Skickar ni in er ansökan via e-tjänsten nu under våren 2022 är det viktigt att ni mejlar malmostad@malmo.se och meddelar att ansökan avser det nya läsåret. Annars finns en risk att er ansökan handläggs med placering omgående och inte till nästa termin.

Skolbyte och inflyttning

Du kan ansöka om skolplats i Malmö i samband med att du flyttar hit. Du kan också ansöka om att byta mellan kommunala grundskolor under våra skolbytesperioder. Om du vill byta från en fristående skola till en kommunal kan du ansöka löpande under året.

Du väljer minst en och max sju kommunala grundskolor att söka till.

Ansökan om skolbyte

I tjänsten kan du ansöka om skolbyte, se och godkänna en pågående ansökan, göra ändringar, ta del av beslut samt besvara erbjudande om skolplats.

Besked gällande skolbyte mellan kommunala skolor inför hösten 2022 skickas ut i mitten av vecka 21.

Behöver jag besvara erbjudande om skolplats?

Du behöver bara besvara erbjudande om skolplats om du

  • ansöker om skolbyte från en fristående skola till en kommunal
  • ansöker om skolbyte vid flytt inom Malmö
  • ansöker om skolbyte mellan två kommunala skolor i Malmö under skolbytesperioderna.

Erbjudandet skickas ut via e-post. Samtliga vårdnadshavare måste besvara erbjudandet inom max sju (7) dagar i e-tjänsten. Sista svarsdatum står i erbjudandet.

Tänk på att

  • Om ni tackar nej eller om erbjudandet inte besvaras i tid förlorar ni skolplatsen.
  • Om samtliga vårdnadshavare har tackat ja till erbjudandet skickas det ut ett placeringsbeslut och skolan kommer kontakta dig för mer information om skolstart.

Ansökan om skolbyte utan att flytta

Ansökan om skolbyte vid flytt

Bifoga bostadskontrakt

Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker flytten, till exempel ett undertecknat kontrakt, där tillträdesdatum och den nya adressen framgår.

Flyttar du till Sverige från ett annat land?

Om ditt barn bott utomlands och inte har någon tidigare skolgång i Sverige ska du söka skolplats genom att först anmäla dig till ett inskrivningmöte på Mottagningsenheten Skolstart Malmö. Detta gäller även barn som bott i Sverige tidigare men sedan bott utomlands en period och inte gått i svensk skola de senaste sex månaderna.

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer att söka till en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att barnet har rätt till skolskjuts om hen får plats på skolan.

Om du inte är nöjd med skolplaceringen

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om att byta skola vid nästa möjliga skolbytesperiod.

Överklaga beslut om skolplacering

Ett placeringsbeslut går även att överklaga. Det innebär dock inte att ditt barn automatiskt får en ny skolplacering, utan att ditt ärende prövas av antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller av Förvaltningsrätten.

Läs mer