$left
$middle

Process för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Malmö stad.

Process för läkemedelshantering Steg 1 – Ordination av läkemedel Steg 2 – Leverans av läkemedel Steg 3 - Iordningsställande av ordinerat läkemedel Steg 4 – Administrering av läkemedel Steg 5 – Uppföljning av läkemedel

Läkemedelsprocessen i 5 steg

Steg 1 – Ordination av läkemedel

Här ingår följande moment:

 • Sjuksköterska med förskrivningsrätt av läkemedel
 • Läkemedelslista
 • Överkänslighet
 • Telefonordination och muntlig ordination
 • Generellt direktiv om läkemedelsbehandling
 • Växtbaserade läkemedel, vitaminpreparat och naturläkemedel
 • Utbyte av läkemedel.

Steg 2 – Leverans av läkemedel

Här ingår följande moment:

 • Leveranskontroll av läkemedel
 • Uthämtning av läkemedel på apotek
 • Förvaring av läkemedel i ordinärt och särskilt boende
 • Förvaring av läkemedel i läkemedelsförråd
 • Läkemedel på växelvård
 • Kassation av läkemedel.

Steg 3 – Iordningställande av ordinerat läkemedel

Här ingår följande moment:

 • Iordningställande av ordinerat läkemedel
 • Läkemedelsplåster
 • Dokumentation av iordningsställande och administration/signeringslista
 • Förbrukningsjournal enskild patient och läkemedelsförråd
 • Cytostatika.

Steg 4 – Administrering av läkemedel

Här ingår följande moment:

 • Administrering av stående ordinationer och ansvarsfördelning
 • Administrering av "vid behovsläkemedel" och ansvarsfördelning
 • Administrering av kontinuerlig infusion.

Steg 5 – Uppföljning av läkemedel

Här ingår följande moment:

 • Uppföljning av signeringslistor
 • Uppföljningar av effekter och biverkningar
 • Förlängning av ordination
 • Läkemedelsgenomgång.

Kontakta oss

sv