Stipendiet Öppna Malmö för unga romer

Öppna Malmö är Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Stipendiet Öppna Malmö ska ge unga romer möjlighet att få stöd för att genomföra konst- och kulturprojekt.

Stipendiet är på 25 000 kr och 8 stipendier delas ut.

Du som är ung rom i åldern 18–30 år och folkbokförd i Malmö kan ansöka om stipendiet. Ansökan är öppen från den 27 oktober till och med den 24 november 2020.

Beslut om vem som får stipendier fattas i mitten på december 2020. Utbetalning av beviljat stöd sker i slutet på december 2020.

Mer information om Öppna Malmö.

Projektet ska

  • vara ett konst- eller kulturprojekt som bidrar till ett mer öppet och inkluderande Malmö
  • stämma överens med Malmö stads värdegrund och följa gällande lagar och myndighetskrav
  • genomföras någon gång mellan december 2020 och december 2021.

I samband med genomförandet av projektet vill Kulturförvaltningen ha möjlighet att spela in hela eller delar av innehållet.

Projekt som prioriteras

  • Kulturprojekt som bidrar till främjandet och utvecklingen av romska kulturyttringar.
  • Konst- och kulturprojekt som främjar en öppen debatt i frågor om diskriminering och rasism.

Du får inte stöd genom Stipendiet Öppna Malmö för

  • projekt som är en del av en etablerad kultur- och föreningsverksamhet
  • stödgalor, fester och andra arrangemang för att samla in pengar
  • inköp av inventarier (till exempel dator eller kamera) och hyreskostnader för lokaler som du redan hyr
  • att få ut lön till dig själv eller den grupp som står bakom projektet.

Kostnader du kan ta med i projektets budget

Kostnader kan till exempel vara arrangemangslokaler, scenteknik, material, marknadsföring och arvoden. Om du ska betala arvoden till artister, tekniker eller andra personer har du ansvaret att göra det enligt Skatteverkets regler.

Redovisning

Du ska lämna en redovisning av ditt projekt i form av en kort skriftlig rapport samt en intervju där du får berätta om projektets genomförande.