Umgängesstöd – för yrkesverksamma

Information till dig som är exempelvis privat ombud, kontaktperson eller tjänsteperson på någon annan myndighet. 

Om du har frågor om verksamheten kan du kontakta sektionschef Carina Levin.

Telefonnummer: 0709-91 30 31
E-post: carina.levin@malmo.se

Om du är från en annan myndighet än socialtjänsten och ärendet inte är pågående kan du ringa den socialtjänst barnet tillhör. Om du inte vet vilken socialtjänst barnet tillhör så ring 040-34 10 00.

Gäller det ett pågående ärende kan du ringa ansvarig socialsekreterare på Umgåsen. Om du inte känner till vem som är ansvarig, vänligen mejla din fråga till umgasen.asf@malmo.se.

Vanliga frågor och svar