Almgårdens förskola

Lek, utevistelse, trygghet och gemenskap är viktigt på vår förskola. Vi arbetar ofta i blandade åldersgrupper och fokuserar på att utveckla barnens språkliga förmåga. Lek och skapande verksamhet är ett stort inslag i vårt arbete.

Inomhus har vi många utrymmen för olika aktiviteter såsom pedagogiskt kök, rum med kuddar, rum för måleri och vattenlek. Utemiljön är till storlek begränsad men används dagligen. Vi har även stora grönområden i anslutning till förskolan.

Almgårdens förskola har fyra avdelningar som heter Saltkråkan, Junibacken, Lönneberga och Bullerbyn.

" Verksamhetsutvecklingsdagar: 27-28/8 2018.  Dessa dagar är förskolan stängd"

Kontakta oss:

Bullerbyn 0703-42 30 11
Junibacken 0703-42 29 78
Lönneberga 0733-57 98 41
Saltkråkan 0703-422384

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-05 21:35