Byängens förskola

Byängens förskola

Byängens förskola har en stor härlig utemiljö med lummiga buskage och stora öppna ytor som inbjuder till lek och rörelse.

Vi har valt att arbeta åldersindelat, för att kunna anpassa verksamheten på bästa sätt. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi tar till vara barnens intresse för att utforma vår verksamhet.

Vi arbetar lärande med språket genom att lyssna på varje barn och ge dem tillfälle att uttrycka sig, med matematik genom att räkna och klassificera på olika sätt och med natur genom att studera växter, djur och göra olika experiment. Vi arbetar med demokrati och inflytande - barnen kan påverka sina val och sin tid på förskolan.

Verksamhetsutvecklingsdagar under hösten 2018 är  23/8 och 27/11. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Blå: 073-856 93 61

Grön: 073-856 93 64

Gul: 073-856 93 60
Röd: 073-856 93 63

Förskolans sidor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-14 15:50