Knäbäcks förskola

Knäbäcks förskola är en liten förskola som ligger i Limhamnsområdet och tillhör utbildningsområde Väster. Förskolan är inrymd i en fristående fastighet och består av två avdelningar. Avdelningen Pluto har barn i 1-3 års åldern. På storavdelningen Månen finns två hemvister; Solen och Stjärnan. Dessa hemvister samarbetar och har båda barn i åldrarna 3-5 år. På Månen finns sex platser för barn med diagnostiserad språkstörning.

Förskolan ligger i ett bilfritt område, omgivet av lummiga grönområden och många olika lekplatser. Vidare har förskolan en egen stor gård, som ger möjlighet till olika utomhuslekar.

Knäbäcks förskola är med i odlingsprojektet "Pedagogiska skolgårdar" och har genom detta fått stora odlingslådor och perenna växter till sin gård. Ekologisk odling kommer ha ett särskilt fokus på förskolan.
 
På förskolan strävar personalen efter att alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn. Varje dag erbjuds barnen både spontana och planerade aktiviteter som innehåller skapande, sång, lek, rörelse och uteverksamhet. Barnen får ofta ta del av Malmös rika kulturutbud.

Verksamhetsutvecklingsdagar under vårterminen 2018 är 22 januari och 25 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:
Pluto 0721-89 94 61
Stjärnan 0731-42 87 49
Solen 0731-42 87 46

Förskolans sidor

Om Knäbäcks förskola

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-30 09:27