Tegelmurens förskola

Tegelmurens förskola är en liten enhet med två avdelningar. Vi lägger stor vikt vid att målinriktat arbeta för god hälsa och sund livsstil. Vi går på promenad varje dag och strävar efter att alla barn ska känna delaktighet, glädje och trygghet utifrån sina egna förutsättningar.

Tegelmurens avdelningar har flera små rum vilket ger barnen möjlighet att leka och utvecklas i mindre grupper. Varje avdelning har också ett större rörelserum där alla barn kan samlas och som bjuder in till rörelse med mer svängrum.

Vår stora, fina gård ger barnen möjligheter att hoppa, springa, klättra och använda fantasin för att stimulera både fysisk och kognitiv utveckling.


Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2018 är  16/1 och den 16/5. Dessa dagar är förskolan stängd.


Kontakta oss:

Månen: 0766-394948

Solen: 0766-395142

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-12 11:49