$left
$middle

Praktisera i sommar!

Du som är född mellan 2003–2006 (16–19 år) och som är folkbokförd i Malmö, kan söka sommarpraktik hos Ung i sommar 2022. Under fyra veckors praktik får du arbetslivserfarenhet och tjänar samtidigt dina egna pengar.

Lottning sker den 2 maj

Ung i sommars platser lottas ut måndagen den 2 maj. Du kommer att få ett SMS ifall du blivit erbjuden en praktikplats. Om du får ett erbjudande måste du logga in på Mina Sidor och tacka ja till din plats.

Sista dag för att tacka ja till erbjuden plats på Mina Sidor är torsdagen den 5 maj innan kl. 17:00.

Om du glömmer bort att tacka ja till en erbjuden plats blir du inaktiverad och är inte längre med i utlottningen av platser. Du blir även inaktiverad om du aktivt tackar nej till en erbjuden plats.

Lediga Listan öppnar den 9 maj

Om du inte fick ett erbjudande i lottningen den 2 maj, så har du chansen att på egen hand söka bland Ung i sommars resterande platser på Lediga Listan. Du hittar dessa platser på Mina Sidor från och med den 9 maj.

Timersättning 2022

Född 2006: 60 kr
Född 2005: 62 kr
Född 2004: 68 kr
Född 2003: 73 kr


Överenskommelse till Ung i sommar

Du som har blivit lottad till en praktikplats ska skicka in din Överenskommelse till Ung i sommar. Du hittar blanketten när du loggar in på Mina Sidor. Du kan antingen skicka in den digitalt eller via post. Ung i sommars kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Skatteintyg till HR-Service

Du som tjänar mindre än 20 431 kr under 2022, kan skicka in blanketten "SKV 434 Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" till HR-Service. Din arbetsgivare är Malmö stad. Skicka blanketten till följande adress:

HR-Service
Baltzarsgatan 4
205 80 Malmö


Belastningsregister till praktikplats

Är du mer än 15 år och ska praktisera inom förskola, skola eller barnomsorg eller övrigt arbete och kontakt med barn? Då måste du beställa hem ett utdrag från belastningsregistret och visa det till din handledare, om du får en plats inom ett praktikområde som kräver ett utdrag.

För att få ett utdrag måste du fylla i och skriva under en blankett som du hämtar från polisens hemsida. Efter det skickar du blanketten till polisen. Tänk på att det kan ta upp till en månad att få hem utdraget, så gör det i god tid.

Om du inte har utdraget så får du inte påbörja din praktik! Utdraget visar om du är dömd för något tidigare brott som är olämpligt om man ska arbeta med barn. Enligt Skollagen (2010:800) ska du lämna utdraget till din handledare som får göra en kopia eller en tjänsteanteckning för att kunna intyga att lagen har följts. Kuvertet får vara öppnat.

För praktikområde "Barn & Unga" och praktikområde "Trädgård & Underhåll" (står på platsen ifall detta krävs):
Blankett att beställa för förskola, skola eller barnomsorg, från utdrag ur belastningsregistret.

För praktikområde "Förening & Fritid":
Blankett att beställa för övrigt arbete och kontakt med barn, från utdrag ur belastningsregistret.

Det kommer att stå på din plats inne på Mina Sidor om din praktikplats kräver ett utdrag från belastningsregistret.