$left
$middle

Praktisera i sommar!

Du som är född mellan 2004–2007 (16–19 år) och som är folkbokförd i Malmö, kan söka sommarpraktik hos Ung i sommar 2023. Under fyra veckors praktik får du arbetslivserfarenhet och tjänar samtidigt dina egna pengar.

Ansökan till Ung i sommar 2023

Ansökan öppnar den 20 februari 2023 via länk som kommer finnas på denna sida. Du behöver vara folkbokförd i Malmö för att kunna ansöka.

Vi rekommenderar att läsa igenom våra Frågor och svar för att få mer information om praktiken. Information som datum, timersättning och blanketter uppdateras löpande.


Bankkonto och legitimation

Skaffa ett bankkonto i god tid!

Praktikersättningen betalas ut av Malmö stad HR Service via Swedbank, oavsett vilken bank ditt konto tillhör.

Du behöver inte lämna ut kontouppgifter till Ung i sommar eller HR Service. Dessa uppgifter hämtas via ditt personnummer när du skrivit på din Överenskommelse och skickat in till oss. Överenskommelsen får du när du blivit lottad till en praktikplats.

Du ska göra en kontokoppling när du fått en praktikplats:

Är du under 18 år går du till ett av Swedbanks kontor med giltig legitimation och en vårdnadshavare. Avtalsnumret för kontokopplingen är "0004" som du ska meddela till banken.


Blanketter att skicka in när du fått en praktikplats

Överenskommelse till Ung i sommar

Du som har blivit lottad till en praktikplats ska skicka in din Överenskommelse till Ung i sommar. Du hittar blanketten när du loggar in på Mina Sidor.

Du kan antingen skicka in den via mail eller post till Ung i sommar. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Skatteintyg till HR-Service

Du som tjänar mindre än 20 431 kr under 2022, kan skicka in blanketten "SKV 434 Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" till HR-Service. Din arbetsgivare är Malmö stad. Skicka blanketten till följande adress:

HR-Service
Baltzarsgatan 4
205 80 Malmö


Utdrag från belastningsregistret

Är du mer än 15 år och ska praktisera inom förskola, skola eller barnomsorg eller övrigt arbete och kontakt med barn? Då måste du beställa hem ett utdrag från belastningsregistret på polisen.se.

Du ska visa utdraget till din handledare på första praktikdagen, om du får en plats inom ett praktikområde som kräver ett utdrag.

Om du inte har utdraget så får du inte påbörja din praktik! Utdraget visar om du är dömd för något tidigare brott som är olämpligt om man ska arbeta med barn.

Enligt Skollagen (2010:800) ska du lämna utdraget till din handledare som får göra en kopia eller en tjänsteanteckning för att kunna intyga att lagen har följts. Kuvertet får vara öppnat av dig innan du visar upp det.

Tänk på att det kan ta flera veckor att få hem utdraget, så beställ det i god tid.

För praktikområde "Barn & Unga" och praktikområde "Trädgård & Underhåll" (står på platsen ifall detta krävs):
Blankett att beställa för förskola, skola eller barnomsorg, från utdrag ur belastningsregistret.

För praktikområde "Förening & Fritid":
Blankett att beställa för övrigt arbete och kontakt med barn, från utdrag ur belastningsregistret.

Det kommer att stå på din plats inne på Mina Sidor om din praktikplats kräver ett utdrag från belastningsregistret.

sv