Praktisera i sommar!

Du som är född mellan 2002–2005 (16–19 år) och som är folkbokförd i Malmö, kan söka sommarpraktik hos Ung i sommar. Under fyra veckors praktik får du arbetslivserfarenhet och tjänar samtidigt dina egna pengar.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

På grund av coronapandemin finns det tyvärr risk för att utlottade praktikplatser kan ställas in med kort varsel. Om risken för coronasmitta påverkar arbetsmiljö eller handledning måste Malmö stad ställa in just den praktikplatsen.

Om praktikplatsen ställs in eller avbryts på grund av coronarelaterat skäl gäller följande:

  • Om du inte har påbörjat din praktik, och praktiken plötsligt avbryts, så betalas ingen ersättning ut!
  • Om du har påbörjat din praktik, och praktiken plötsligt avbryts, så betalas ersättning ut för de dagar som du har praktiserat.

Hur ansöker jag till Ung i sommar?

Ung i sommars ansökan är öppen mellan den 20 februari till den 20 mars. Du kommer under denna period att hitta en länk på denna sida för att kunna skapa en inloggning till Mina Sidor. Du måste vara 16-19 år och folkbokförd i Malmö för att kunna ansöka till Ung i sommar.

Överenskommelse till Ung i sommar

Du som har blivit lottad till en praktikplats ska skicka in din Överenskommelse till Ung i sommar. Du hittar blanketten på Mina Sidor. Du kan antingen skicka in den digitalt eller via post. Ung i sommars kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida.

Skatteintyg till HR-Service

Du som tjänar mindre än 20 135 kr under 2021, kan skicka in blanketten "SKV 434 Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" till HR-Service. Din arbetsgivare är Malmö stad.

Skicka blanketten till adress:

HR-Service
Baltzarsgatan 4
20580 Malmö


Belastningsregister till praktikplats

Är du mer än 15 år och ska praktisera inom förskola, skola eller barnomsorg eller övrigt arbete och kontakt med barn? Då måste du beställa hem ett utdrag från belastningsregistret och visa det till din handledare, om du får en plats inom ett praktikområde som kräver ett utdrag.

För att få ett utdrag måste du fylla i och skriva under en blankett som du hämtar från polisens hemsida. Efter det skickar du blanketten till polisen. Tänk på att det kan ta upp till en månad att få hem utdraget, så gör det i god tid.

Om du inte har utdraget så får du inte påbörja din praktik! Utdraget visar om du är dömd för något tidigare brott som är olämpligt om man ska arbeta med barn. Enligt Skollagen (2010:800) ska du lämna utdraget till din handledare som får göra en kopia eller en tjänsteanteckning för att kunna intyga att lagen har följts. Kuvertet får vara öppnat.

För praktikområde "Barn & Unga" och praktikområde "Trädgård & Underhåll" (står på platsen ifall detta krävs):
Blankett att beställa för förskola, skola eller barnomsorg, från utdrag ur belastningsregistret.

För praktikområde "Förening & Fritid":
Blankett att beställa för övrigt arbete och kontakt med barn, från utdrag ur belastningsregistret.