Driftavdelningen

Fritidsförvaltningens driftavdelning ansvarar för anläggningsdrift av kommunens idrottsanläggningar.

På idrottsanläggningarna ansvarar avdelningen för skötsel, drift, öppning och låsning samt iordningställande av verksamhetsytor inför arrangemang och evenemang.

På avdelningen arbetar specialister inom hantverk, transport, markskötsel, samt idrottsplatsvaktmästare, lokalvårdare, badvärdar och lokalsamordnare. Ett av de centrala målen för avdelningen är att skapa en mångfald av mötesplatser genom en god service till alla besökare. Anläggningarna ska erbjuda en trygg och trivsam miljö för besökaren.

Senast ändrad: