$left
$middle

Bad-, rekreation- och fritidsgårdsavdelningen

På avdelningen arbetar man med publika verksamheter som riktar sig till Malmöborna. Fritidsgårdsenhetens huvuduppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid för unga. Bad- och rekreationsenheten arbetar för att ge Malmös invånare möjligheter till attraktiva miljöer för rekreation och bad.

Fritidsgårdsenheten

Huvuduppdraget för Malmö stads fritidsgårdar är att erbjuda en meningsfull fritid för unga. Fritidsgårdarna ska vara en arena där ungdomars sociala och personliga utveckling främjas. Unga Malmöbor ska vara delaktiga genom att utforma verksamhetens innehåll, och ges stöd och möjligheter till inflytande i samhället.

Utgångspunkten ska vara målgruppens rätt till en utvecklande miljö där jämställdhet, jämlikhet och barns rättigheter är en självklarhet.

Fritidsgårdarnas verksamheter ska syfta till:

 • att alla i målgruppen ska känna sig välkomna
 • att bryta synliga och osynliga barriärer i Malmö
 • att utveckla verksamheten utifrån målgruppens behov
 • att bidra till att skapa en trygg miljö för unga Malmöbor.

Verksamheten bygger på frivilligt deltagande och erbjuder ungdomar en trygg och drogfri fysisk plats utanför skolan och hemmet. Ungdomsinitiativ utgör fritidsgårdens bas, och fritidsgården ska inspirera, utmana och motivera unga att ta del av ett bredare utbud av aktiviteter. Fritidsgården ska också utgöra ett alternativ för unga som till exempel inte deltar i föreningslivet.

Bad- och rekreationsenheten

Bad- och rekreationsenheten arbetar för Malmöbor, föreningar och skolor och tillhandahåller ytor för simträning, motion, badupplevelser och rekreation. Enheten bedriver egen verksamhet på Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet, Öresunds Funkis – badet utan hinder, Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter

Rosengårdsbadet har också en utomhusbassäng som är öppen för Malmöborna sommartid. Verksamhetsdrift av utomhusbaden Lindängsbadet och Segevångsbadet arrenderas ut till simföreningar i Malmö, medan fritidsförvaltningen har kvar viss anläggningsdrift på dessa anläggningar.

Kontakta oss

 • Fritidsförvaltningen

  • E-post:  fritid@malmo.se
  • Telefon:  040-34 10 00
  • Postadress: 
   Fritidsförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Amiralsgatan 20
sv