EU-projekt

EU-flagga.

Här kan du läsa om de EU-projekt som kulturförvaltningen deltar eller har deltagit i.

Pågående EU-projekt

BalticMuseums: LoveIT

BalticMuseums: LoveIT är ett treårigt samarbetsprojekt mellan museer, turistattraktioner, IT-specialister och forskningsinstitutioner från fem olika länder kring Östersjön. Målet är att skapa IT- aktiverade verktyg för natur – och kulturarvsattraktioner i syd-baltiska regionen.

Välkommen till Sverige

Utställningen Välkommen till Sverige belyser museet som flyktingförläggning under andra världskriget. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till. 

Avslutade EU-projekt

Senast ändrad: 2019-11-19 10:35