$left
$middle

EU-projekt

EU-flagga.

Här kan du läsa om de EU-projekt som kulturförvaltningen deltar eller har deltagit i.

Pågående EU-projekt

Wisdome Innovation

I ett treårigt projekt (2019–2021) ger Tillväxtverket stöd till ett samverkansprojekt med namnet Wisdome Innovation, med syfte att etablera och säkerställa driften av ett visualiseringscenter vid Malmö museum. Förutom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden så finansieras projektet av Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden. Läs mer om satsningen här.

BalticMuseums: LoveIT

BalticMuseums: LoveIT är ett treårigt samarbetsprojekt mellan museer, turistattraktioner, IT-specialister och forskningsinstitutioner från fem olika länder kring Östersjön. Målet är att skapa IT- aktiverade verktyg för natur – och kulturarvsattraktioner i syd-baltiska regionen.

Välkommen till Sverige

Utställningen Välkommen till Sverige belyser museet som flyktingförläggning under andra världskriget. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till. 

Avslutade EU-projekt

Kontakta oss

sv