Vad gäller för min fastighet?

Detaljplanekarta

En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och är ett juridiskt bindande dokument.

Reglerna för vad som kräver bygglov skiljer sig om din fastighet ligger inom ett område som har detaljplan eller inte. Inom ett område med detaljplan måste du oftast ha bygglov för byggåtgärder medan det kan finnas lättnader från bygglovsplikten utanför detaljplanerade områden.

Finns det detaljplan för mitt område?

I kartan nedan kan du se vad som gäller för just din fastighet. Du kan söka både på adress och fastighetsbetäckning och se om det finns en detaljplan för ditt område.

Malmö stadsatlas

I Malmös stadsatlas hittar du mer information om pågående detaljplanearbete, fliken Stadsplanering & trafik > Stadsplanering & visioner.


Till stadsatlasen

Senast ändrad: 2020-09-21 15:26