Uppdaterad 24 november 2020

24 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Gatuförteckning över hemtjänst och hemsjukvård

Gatuförteckningen innehåller alla adresser i Malmö stad (cirka 50 000) samt information om vilken hemtjänstgrupp, nattorganisation och hemsjukvårdssektion som ansvarar för varje adress. Förteckningen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.

Gatuförteckningen är till för bland annat externa vårdgivare som behöver adresser till hemtjänst- och hemsjukvårdssektioner inom Malmö stad för att kunna skicka remisser. Den innehåller även telefonnummer till hemsjukvårdssektioner. För telefonnummer till personal inom hemtjänst och hemsjukvård rehab hänvisas däremot till Malmö stads kontaktcenter.

Gatuförteckning över hemtjänst och hemsjukvård (excel, 5.2 MB)

Hur du navigerar i gatuförteckningen

För att enklast navigera i filen kan du filtrera varje kolumn för att hitta det du söker. Vill du exempelvis hitta vilken hemtjänstsektion som ansvarar för en specifik adress så söker du på den i kolumnen med rubriken Adress. Stå i fältet och tryck på pilen, och skriv in adressen du letar efter. Om du klickar in dig på vald adress får du upp vilken hemtjänstgrupp, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut som ansvarar för det området och deras kontaktuppgifter.

Du kan också söka motsvarande i alla andra kolumner. Om du vill veta vilka adresser eller hemtjänstgrupper som ingår i Hemsjukvård Rehabs Kungsparkens ansvarsområde så söker du i kolumnen som heter Hemsjukvård Rehab sektion.