Uppdaterad 30 oktober 2019

30 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Överklaga ett kommunalt beslut

Varje medborgare i Malmö har rätt att överklaga kommunala beslut – det vill säga beslut som fattats av exempelvis kommunfullmäktige eller kommunens nämnder.

Om du vill överklaga ett beslut skickar du en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten som sen gör en laglighetsprövning för att se om kommunens beslut överensstämmer med lagen eller inte. Vissa kommunala beslut överklagar du på annat sätt, exempelvis beslut som rör bistånd och bygglov.

Du överklagar ett kommunalt beslut i skriftlig form och överklagandet ska innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vilka skäl du stöder ditt överklagande på.

Överklagandet ska lämnas eller skickas in till:

 

Förvaltningsrätten i Malmö

Box 4522

203 20 Malmö

För att förvaltningsrätten ska pröva beslutet du överklagat krävs det att överklagandet har kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits på Malmö stads anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Ta del av nämndernas justerade protokoll på Anslagstavlan.